Makine sektöründe dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılacak her adımın Türkiye’yi teknoloji çağında önemli noktalara taşıyacağına inandıklarını...

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, HENÜZ YENİ KURULMUŞ BİR BÖLÜM OLMASINA RAĞMEN GENÇ VE DİNAMİK AKADEMİK KADROSU BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLÜMLERİNİN SAĞLADIĞI EĞİTİM İMKÂNLARININ KENDİLERİNE MESLEKİ ANLAMDA ÖNEMLİ FAYDALAR SAĞLADIĞINI SÖYLÜYOR.

Makine sektöründe dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılacak her adımın Türkiye’yi teknoloji çağında önemli noktalara taşıyacağına inandıklarını aktaran Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, kendilerinin de bu sorumluluğun bilinciyle çalışmak ve Türk makine sektörünü dünyada hak ettiği yere ulaştırmak için çaba sarf etmek istediklerini vurguluyor.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA UZMANLAŞMAK İSTİYORUM”

“Doğup büyüdüğüm şehrin üniversitesi olması nedeniyle Kafkas Üniversitesi’ni tercih ettim. Öte yandan Kafkas Üniversitesi hızla gelişen genç bir üniversite. Bu çerçevede imkân ve fırsatlarının fazla olmasını büyük avantaj olarak değerlendiriyorum. Ayrıca üniversitenin kendini ispatlayabilmesi için diğer köklü üniversitelerle yarış içinde olması da sürekli olarak kendini, akademik personelini ve öğrencilerini ileriye taşıyor. Bu avantajların farkında olarak yaptığım tercihin ne denli doğru olduğunu geçen zaman zarfında gördüm. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda uzmanlaşmak, doğanın gücünü doğaya zarar vermeden kullanabilmek için çalışmalar yapmak istiyorum. Mezun olduktan sonra eğitim hayatımı akademik düzeyde sürdürmek niyetindeyim. Özel sektörde kendimi yenilenebilir enerji alanında geliştirebileceğim bir iş bulsam dahi bunu akademik anlamda desteklemeyi düşünüyorum. İlk hedefim büyük firmaların Ar-Ge departmanlarında kendimi geliştirebileceğim insanlarla birlikte çalışabilmek ve aynı zamanda yüksek lisans eğitimimi sürdürebilmek. Daha sonrasında sanayi üniversite işbirliğini geliştirebilmek için, elde ettiğim sanayi tecrübesiyle üniversitede çalışmak istiyorum. Çünkü her ne kadar teknik birikime sahip olsak da bunu pratik alana yansıtamadıktan sonra büyük bir anlam ifade etmeyecek diye düşünüyorum. Makine sektörü katma değer yaratan, teknolojik yeniliklerle birlikte sürekli gelişen, geniş yan sanayi ağına sahip olan, ülkedeki istihdama ve ihracata katkı sağlayan bir sektör. İmalat sanayisi içerisinde kayda değer bir önemi olan makine sektörünün, özellikle gelişmiş ülkelerin ihracatında yüksek pay sahibi olduğu biliniyor. Günümüz koşullarında kendi üretim ve ürün teknolojilerine sahip olan ülkeler makine imalat sanayisinde öncü konumda yer alıyor. Makine sektörü için teknoloji ve Ar-Ge faaliyetlerinin oldukça önem taşıdığına inanıyorum. Ülkemizde son dönemde teknoloji alanında çok büyük gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin gerçekleşmesindeki en büyük pay ise makine sektörünündür. Daha hızlı ve daha az hatalı üretim yapabilen makinelerin üretilebilmesi, sektörde yaşanan gelişmenin en önemli nedenidir. Bütün bu gelişmeler göz önüne alındığında, Türk makine sektörünün önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha iyi noktalara ulaşacağını düşünüyorum.”

“NİTELİKLİ BİR AKADEMİK KADROYA SAHİBİZ”

“Teknik lise mezunu ve sanayi sektöründe bir süre çalışmış olmam, makine mühendisliği bölümüne olan tutkumu artırdı. Bu tutku üzerine hayatımı şekillendirmeye karar verdim ve makine mühendisliğini bölümünü tercih ettim. Kafkas Üniversitesi’ni tercih etmemin en büyük sebeplerinden birisi de Kars’ın tarihi ve coğrafi yapısı oldu. İlk medeniyetlerin beşiğinden biri olan Kars, İpek Yolu üzerine kurulmuş bir şehir. Bu tarihi ve coğrafi dokuyla yoğrulmuş olan genç ve dinamik üniversitemizin ve bölümümüzün de akademik kadrosu başta olmak üzere sağladığı diğer imkânlarla bana mesleki anlamda birçok şey kazandıracağı düşüncesiyle Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettim. Akademik kadromuzun genç olmasına rağmen alanlarında gelişime açık ve dinamik yapıya sahip olması, bizi sürekli araştırmaya teşvik ederek problemler karşısında çözüm üretme yeteneğimizi ve farklı mühendislik konularında ufkumuzu genişletmeye çalışması önemli birer avantaj. Mekanik alanındaki yeteneğimi keşfettikten sonra bu alanda uzmanlaşmak istediğime karar verdim. Mezun olduktan sonra hedefim, özel sektörde makine imalatı konusunda kendimi daha da geliştirmek ve bir gün kendi işletmemi kurup ülkeme katkıda bulunmak. Son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden Türk makine sektöründe Aselsan, TAI, Roketsan gibi firmaların göğüs kabartan projeleri bizleri gelecek açısından umutlandırıyor. Biz genç mühendislerin de üstlendiği sorumluluklarla makine sektöründe ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum.”

“DONANIMLI BİR MÜHENDİS OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

“Mühendislik mesleğine ilgim küçük yaşlarda başladı. Bu kutsal mesleği yapmak için eğitim hayatım boyunca çaba harcadım. Okula kayıt yaptırdığım ilk günden itibaren, yeni kurulan bir bölüm olması ve kısıtlı imkânlara rağmen değerli akademisyenlerimizin üstün gayret ve özverisiyle donanımlı bir mühendis olma yolunda ilerledik. Teorik anlamda, büyük üniversitelerdeki bölümlerden hiçbir eksiğimizin olmadığı gibi fazlamızın olduğunu bile düşünüyorum. Uygulamalı derslerin eğitimini atölyede alıyoruz. Makine mühendisliği eğitiminin analitik zekânın gelişmesi yönünde büyük katkı sağladığına inanıyorum. Donanımlı bir mühendis olmamız için bize verdikleri emek nedeniyle eğitim kadromuzdaki herkese şükranlarımı sunuyorum. Mezun olduktan sonra çeşitli projelerde görev almak istiyorum. Rusça bildiğim için Rusça konuşulan ülkelerde mühendislik alanında yapılacak projelerde görev almak istiyorum.”

“ALDIĞIMIZ TEORİK VE PRATİK EĞİTİMDEN MEMNUNUZ”

“Liseye kadar elektrik alanına daha fazla ilgim vardı. Lisede ise makine teknolojisi alanında eğitim alarak sanayide makineler konusunda çalışmış olmam, üniversitede makine mühendisliği bölümünü seçmemde etkili oldu. Gelişime açık ve genç akademisyen kadrosu, şehrin öğrenci dostu yapısı ve kendi memleketim olması nedeniyle Kafkas Üniversitesi’ni tercih ettim. Araştırmacı, üretken ve bizlere arkadaşça davranan akademik kadromuz, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle mesleki anlamda gerekli donanımları kazanmamızda büyük bir pay sahibi oldu. Ülkemizde son yıllarda farklı markaların otomotiv alanında yaptığı yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve otomotiv sektörüne duyduğum ilgi nedeniyle otomotiv sektöründe yapay zeka uygulamaları alanında çalışmak istiyorum. Genel olarak dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılacak her adımın bizi teknoloji çağında önemli noktalara taşıyacağına inanıyorum. Bu noktada biz genç mühendislere de önemli sorumluluk ve görevler düşüyor. Bu sorumlulukların bilinciyle çalışmak ve ülkemizi makine sektöründe hak ettiği yere ulaştırmak için çaba sarf etmek istiyorum.”