Güneydoğu Asya bölgesinemakine ihracatımız 2011yılında geçtiğimiz seneyegöre yüzde 77 oranında arttı...

Güneydoğu Asya bölgesine makine ihracatımız 2011yılında geçtiğimiz seneye göre yüzde 77 oranında arttı.Makine imalatında dünyanın üretim üssü olma yönünde ilerleyen ve çoğunluklaÇin mallarını tercih eden Güneydoğu Asya bölgesindeTürk makinecileri rekor oranda ihracat artışına imza attı.

Güneydoğu Asya bölgesi dinamik yapısıyla dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. AB içinen büyük üçüncü ticari partner olan bölge, ‘Dünyanın en dinamik bölgesi’ olarak lanse ediliyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Benjamin Leipold, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği)bölgesinin öneminin giderek arttığını ve bu durumun gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Yüzde 6’lık ekonomikbüyümeyle adından sıkça söz ettiren Güneydoğu Asya ülkelerinde makine,elektronik, demir-çelik ve otomotiv sektörü de gelişme kaydediyor.Bünyesinde 10 ülkeyi barındıran Güneydoğu Asya bölgesi, Asya nüfusunun yüzde 80’ini kapsar. İlk kurulduğu 1967yılında Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezyave Singapur arasında anlaşmayapan uluslararası örgüt ASEAN (Associationof Southeast Asian Nations);günümüzde bölgenin sanayileşmesinde rol oynuyor. Bangkok Deklarasyonu ile kurulan ASEAN örgütünün öncelikli hedefleri arasında bölge ülkelerinin ekonomik büyümesine ivme kazandırılması,toplumsal ve kültürel gelişim sağlanması, bölgede barış ve istikrarın sürmesi yer alıyor.

Dünya ekonomisindeki çalkantılara rağmen yükseliş ivmesini hızla sürdürenGüneydoğu Asya bölgesi, coğrafikonum ve sahip olduğu hammaddekaynakları nedeniyle özellikle Çin,Japonya ve ABD ile güçlü ekonomi kilişkilere sahip. Güneydoğu Asya bölgesinin sanayisiyle paralellik gösteren ASEAN ise Japonya ile 2008, Çin ile 2010 yılında imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile var olan ekonomik bağlarını daha da güçlendirdi. Birliğin ayrıca Hindistan ve Kore ile de Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunuyor. Söz konusu anlaşmalar ticaret maliyetini düşürürken aynı zamanda sınır ötesi ticaretin birlik ve söz konusu ülkelerarasında artmasını da sağladı.

TÜRKİYE-ASEAN ÜLKELERİ DIŞ TİCARETİ

Ülkemiz ile ASEAN ülkeleri arasındaki 2011 yılı dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 41,1 oranında artış gösterdi.2010 yılına göre yüzde 12,9 oranında artışın görüldüğü ihracatımız 1,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2011 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında artarak 8,3 milyar dolar değerinde kaydedildi.

TÜRK DEMİR ÇELİĞİNİ KULLANIYORLAR

Güneydoğu Asya ülkeleri ihracatımızda geçtiğimiz seneye göre yüzde 13 oranında artış yaşandı. Söz konusubölgeye yönelik genel ihracatımız2010 yılında 1 milyar 492 milyon dolarseviyesindeyken, bu rakam 2011 yılında1 milyar 684 milyon dolar değerineulaştı. Güneydoğu Asya ülkelerine yapılan genel ihracatımızda açık arafarkla demir çelik kalemi dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz seneye oranla yüzde 33oranında artış yaşayan kalemden, 2010yılında 346 milyon 200 bin dolar değerindeürün ihraç edildi. 2011 yılında ise yükselişini artıran demir çelik kaleminden 458 milyon 922 bin dolar seviyesinde ihracat yapıldı. Genel sıralamada ikinci sıraya “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Mumlar” kalemi oturdu. 2011 yılında söz konusu kalemden 287 milyon 967 bin dolar ürünihraç edildi. 201 milyon 45 bin dolar seviyesiyle de “Değirmencilik Ürünleri,Malt, Nişasta, İnülin, Buğday Gluteni”kalemi üçüncü oldu.

2010 yılına göre yüzde 14 oranında artış yaşandı. Aynı yıl içerisinde 2010 yılına göre en fazla ihracatartışı “Gemiler, Suda Yüzen Taşıtve Araçlar” ürün grubunda gerçekleşti.İhracatta aynı dönemde en fazla azalma yüzde 70 oranıyla “Motorlu Kara Taşıtları, Traktör, Bisiklet, Motosiklet ve Diğer” ürün grubunda oldu.

Güneydoğu Asya bölgesine olan makine ihracatımız 2011yılında geçtiğimiz seneye göre yüzde 77 oranında arttı. Makine ihracatımız 80 milyon 247 bin dolar oldu.

BÖLGEYE İHRACATIMIZ YÜZDE 77 ARTTI

Güneydoğu Asya bölgesine olan ihracatımız 2010 yılına göre yüzde 77 oranında arttı. 2010 yılında 45 milyon 247 bin dolar değerinde olan ihracatımız 2011 yılında 80 milyon 247 bin dolar değerine yükseldi. “İçten Yanmalı, Pistonlu Motorların Aksam ve Parçaları” kalemi listede birinci sırada yer aldı.

Yüzde234 oranında artış yaşayan kalemden 2011 yılında 7 milyon 813 bin dolardeğerinde ürün gönderildi. GüneydoğuAsya bölgesine gönderdiğimiz ürünlerarasında ikinci sırada “Yıkama, Temizleme,Kurutma, Doldurma vb. İşler İçin Makine, Cihaz” yer aldı. Söz konusu kalemi 2010 yılında 1 milyon 137 bindolar değerinde gönderirken 2011 yılında yüzde 574 oranında rekor bir artışla7 milyon 667 bin dolar değerinde ihraçettik.

İhracatımızda yüzde 120 oranında artışla “Muslukçu, Borucu Eşyası-Basınç Düşürücü, Termostatik Valf Dahil”kalemi yer aldı. Güneydoğu Asya bölgesine en fazla gönderdiğimiz bu üçüncü kalem ihracatımız ise 7 milyon 115 bindolar değerinde oldu. İhracatta aynı dönemde azalış yüzde 16 ile “Toprak,Taş, Metal Cevheri vb. Ayıklama, Elemevb. İçin Makineler” ürün grubunda yaşandı.

BÖLGE, ÇİN MALI KULLANIYOR

Güneydoğu Asya bölgesi ticarette kendine yakın ülkeleri tercih ediyor.ASEAN ülkeleri ile ticarette Çin’in üstünlüğü mevcut. Söz konusu bölgeninülkeler bazında ithalat rakamlarına bakıldığında toplam 986 milyar 770 milyon dolar değerinde ürün ithal ettiği görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre Güneydoğu Asya’nın ithalatı yüzde 13 oranında arttı. Çin ise listenin birinci sırasındayer alıyor. 2011 yılında 170 milyar 75 milyon dolar değerinde ithalatın gerçekleştiği Çin’de geçtiğimiz seneye göre yüzde 23,1 oranında artış yaşandı.

Çin’den sonra ithalatın yoğun olarak yapıldığı ülke ‘Asya Kaplanları’ olarakbilinen ülkelerden biri olan Singapur.Singapur’da 2010 yılına göre yüzde 19,6oranında yükseliş görüldü. Söz konusuülkeden 2010 yılında 106 milyar 634 milyon dolar değerinde ürün ithal eden Güneydoğu Asya ülkeleri, 2011 yılında127 milyar 515 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Japonya ise listede üçüncüsırada yer alıyor.2011 yılında, 2010 yılına göre yüzde 35ile en fazla ithalat artışı gerçekleşen ülke Kore oldu ve aynı yıl Belçika’dan72 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti.

Türkiye, ASEAN ülkelerinin ithalatgerçekleştirdiği ülkeler arasında 33.sırada yer aldı. ASEAN ülkelerinin 2011 yılında Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalat ise 1,6 milyar dolardır.Güneydoğu Asya bölgesi fasıllar bazında ithalat toplamı ise 986 milyon dolar değerinde gerçekleşti. 2010 yılına göre yüzde 21,3 oranında artışınyaşandığı ithalat kalemlerinde 2010 yılı verisi olarak 869 milyon dolar değerigörülüyor. ASEAN ülkelerinin en fazla ithal ettiği mal grubu ise “MineralYakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahsalları,Mumlar” oldu.

176 milyar 847milyon dolar değerinde gerçekleşen söz konusu kalem ithalatı 2011 yılındayüzde 23,1 oranında artarak 252 milyar552 milyon dolar seviyesine ulaştı.“Elektrikli Makina ve Cihazlar, Aksam ve Parçaları” kalemi ise 2011 yılında yüzde 1,5 oranında arttı. İkinci sırada yer alan kalem 216 milyar 476 milyon dolara ulaştı. Güneydoğu Asya ülkeleri ithalatında en fazla ürünün alındığı diğer kalem ise “Makine ve Aksamları”sektöründe yaşandı.

Üçüncü sırada yer alan “Makine ve Aksamları” altsektöründe 2010 yılında 133 milyar 713milyon dolar değerinde ürün ithal edildi.2011 yılında 148 milyar 472 milyondolara ulaşan ithalat değeri böylelikle yüzde 11 oranında arttı. Bunun yanısıra 2011 yılına göre en fazla ithalat artışı, yüzde 45 ile “İnciler, Kıymetli Taşve Metal Mamulleri, Madeni Paralar”ürün grubunda gerçekleşti.

GÜNEYDOĞU ASYA BÖLGESİ BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ ALIYOR

Makine ve aksamları ithalatında iseGüneydoğu Asya bölgesi 2011 yılında toplam 141 milyar 924 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. Bölgenin makine ithalatında Çin yine birinci sıradayer aldı. 29 milyar 336 milyon dolardeğerinde makine ve aksamının ithal edildiği Çin’den yüzde 17,8 oranında artış gözlemlendi.

Japonya ise yüzde 10,2oranında artışla pastadan 25 milyar904 milyon dolar değerinde pay aldı.Sıralamayı 18 milyar 603 milyon dolardeğerinde ithalat ile Singapur takip etti.Üçüncü sırada bulunan ülkeden 2010yılında 17 milyar 50 milyon dolar değerindemakine ve aksam ithal edildi.Singapur böylelikle 2011 yılında yüzde 9,1 oranında artış yaşadı. 2011 yılında,2010 yılına göre ilk 10 ülke içerisindeen fazla ithalat artışı gerçekleşen ülkeyüzde 40,7 ile Hong Kong oldu. Aynı yılHong Kong’tan 5,4 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleşti.

Türkiye, ASEAN ülkelerinin makine ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında 37. sırada yer aldı. ASEAN’ın 2011 yılında Türkiye’den gerçekleştirdiği makine ithalatı 80 milyon dolar değerinde oldu.ASEAN’ın makine ve aksamları ithalatında ilk sırada “Yazı, Hesap, Muhasebe,Bilgi İşlem, Büro için Diğer Makineve Cihazların Aksamı” ürün grubu bulunuyor.

Adı geçen ürün grubundan2011 yılı içerisinde gerçekleşenithalat değeri 17 milyar 560 milyondolar değerinde. İkinci sırada yer alan“Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, Üniteleri”ise önemli bir yükseliş kaydetti.2010 yılında 13 milyar 865 milyon dolar değerinde söz konusu mal grubundanithalat yapan ülke 2011 yılında ürün alışın artırdı. 2011 yılına göre yüzde 21,7oranında artış yaşandı. “Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, Üniteleri” kaleminden16 milyar 870 milyon dolar değerinde ithalat yapıldı.

Üçüncü sırada“Ağır İş Makine ve Cihazlarının Aksamı,Parçaları” kalemi bulunuyor. Yüzde 6,3oranında ithalat artışının yaşandığı kalemde2011 yılında 8 milyar 473 milyondolar seviyesine ulaşıldı. 2011 yılında2010 yılına göre en fazla ihracat artışıyüzde 45,9 oranıyla “Dozerler, Greyder,Skreyper, Ekskavatör, Küreyici, Yükleyici vb.” grubunda gerçekleşti.

TÜRKİYE–ASEAN ÜLKELERİ MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ

Makine ve aksamları sektöründe,ülkemiz ile ASEAN ülkeleri arasındaki dış ticaret dengesinin ülkemiz aleyhine olduğu görülüyor. Dış ticaret dengesi 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde17 artış gösterdi ve eksi 474 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2011 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 28,1 oranında artarak yaklaşık 635 milyon dolar olarak kaydedildi.

Çin’in ticari hakimiyeti altında olan Güneydoğu Asya bölgesine makine ihraç etmek başlı başına bir başarı.

OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İTHAL EDİYORUZ

ASEAN ülkelerinden makine ve aksamları ithalatımızda ilk sırayı “Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, Üniteleri” almakta olup, 2011 yılında ilk 10 ürün arasında en fazla ithalat artışı yüzde 1.614 oranıyla “Tav Ocakları, Döküm Potaları, Külçe Kalıpları Döküm Makineleri” grubunda gerçekleşti.İthalat değeri 23 milyon dolar oldu. Toplam makine ithalatımız 2011 yılında 554 milyon dolar değerinde kaydedildi.

ASEAN anlaşması neleri kapsar?

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 8 Ağustos 1967’de Bangkok’ta Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur’un kurduğu uluslararası bir örgüttür. 8 Ocak 1984’te Bruney Darussalam, 28 Temmuz 1995’te Vietnam,23 Temmuz 1997’de Lao PDR ve Birmanya ve 30 Nisan 1999’da Kamboçya örgüte dahil oldu.

ASEAN örgütünün öncelikli hedefleri arasında bölge ülkelerininekonomik büyümesine ivme kazandırılması, toplumsal ve kültürel gelişim,bölgede barış ve istikrarın sağlanması yer alır. 2003 yılında ASEAN liderlerininASEAN’ın üç bölümü kapsaması gerektiği kararı üzerine ASEAN GüvenlikTopluluğu, ASEAN Ekonomik Topluluğu ve ASEAN Toplum ve Kültür Topluluğu oluşturuldu.

Koordinasyonun sağlanması ve diplomatik ilişkilerde bulunulması amacıyla ASEAN örgütünün Pekin, Berlin, Brüksel, Canberra, Cenova, İslamabad,Londra, Moskova, Yeni Delhi, New York, Ottowa, Paris, Riyad, Seul, Tokyo,Washington ve Wellington’da temsilcilik ofisleri bulunur. Türkiye, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’na (ASEAN/TAC) katılım belgesini 23 Temmuz 2010 tarihinde imzaladı.