Türk sanayisinin duayen isimlerinden Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) kurucusu, Meclis ve Yönetim Kurulu Eski...

Türk sanayisinin duayen isimlerinden Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) kurucusu, Meclis ve Yönetim Kurulu Eski Başkanı Mümin Erkunt 90 yaşında aramızdan ayrıldı.

Savaştan yeni çıkan Türkiye’nin o dönemdeki yoksulluğu Erkunt’un karşılaştığı ilk engeldi. Ancak, tahta kaşık imalatçısı  bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Erkunt bu engeli çalışkanlığı ve umudu ile aştı. Mümin Erkunt dört buçuk yaşında babasını kaybettiğinde, üç kardeşi ve annesiyle birlikte hayatı çok sıkıntılı geçer. İlk ve orta eğitimini Konya’da tamamlar. Ardından Orman Fakültesi’ne kayıt yaptırır. Birkaç ay sonra Devlet Demiryollarının açtığı sınavı kazanır. 1942 yılının sonlarında Almanya’ya yüksek mühendislik eğitimialmaya gönderilen 20 kişiden biri olur. 1943 baharında Dresden Yüksek Mühendis Okulu Elektrik Mühendisliği Bölümü’ne kabul edilir. İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü yıllarda Türkiye ile haberleşme imkânı ortadan kalkar. Dresden bombardımana uğrar, şehrin büyük bölümü tahrip olur. 1945 Mayıs’ında İsviçre’ye geçer. Zürih’te ETH Zürih Politeknik Yüksek Mühendis Okulu’nda eğitimine devam eder. 1949 yazında artık elektrik yüksek mühendisidir. Zürih’te bir trafo imalathanesinde çalışmaya başlar ve daha o yıllarda zekâsıyla dikkat çeker. Yaptığı  hesaplar sonucu, çalıştığı imalathaneye yüzde 30 oranında maliyet tasarrufu sağlamayı başarır. Ardından Westfalya Elektrik Şirketi’nde çalışır. Burada, daha önce yapılan bir işin hatasını bulur ve saygınlık kazanır. Bu firmayla birlikte İkinci Dünya Savaşı’nda tahrip edilmiş elektrik üretim tesislerinin onarımında çalışır.

GURBETTEN TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ
1950 yılının Haziran’ında Türkiye’ye dönme kararı aldığında kendisine Almanya’da kalması ve çalıştığı şirket adına doktora çalışması yapması teklif edilir. Ancak burslu okuduğu için Türkiye’ye dönüp borcunu çalışarak ödemesi gerektiğini belirten Erkunt 1950 yılının yazında Türkiye’ye döner ve Haydarpaşa işletmelerinde revizör kadrosunda görevlendirilir. Üç hafta sonra Ankara’da genel müdürlükte çalışması teklif edilir. 1950’ler Türkiye’si siyasi olarak kırılgan bir süreçtedir. Bu dönemde askerlik görevi için istifa ettiği TCDD’ye bir daha dönmemeye karar verir. Hava Meydanları İnşaat Müdürlüğü’nde ve Toprak Mahsulleri Ofisi Fen Şubesi’nde çalışır. Ardından Mardin ve İslahiye elektrik şebeke ve santrallerinin kurulmasında ve Hazar  elektik santralı ile Hazar Maden, Hazar Erzincan hava hatları inşaatında şantiye şefi olarak görev alır. Türkiye’nin 1954’te girdiği ekonomik darboğaz, müteahhit şirketin işlerini durma noktasına getirdiğinden, Erkunt bu görevinden de ayrılır.


ERKUNT’UN TEMELLERİ 1953 YILINDA ATILIR
1953’te kardeşinin kurduğu, kendisinin de küçük tasarruflarlakatkıda bulunduğu Erkunt Model ve Döküm Atölyesi’ne 1955’te Et Balık Kurumu’ndan ayrılarak katılır. “Erkunt Kolektif Şirketi Yüksek Mühendis Mümin Erkunt ve Ortakları” adlı şirketin temellerini atar. Şirket 1961 Mart’ında anonime dönüşür. Takip eden aylar sıkıntılıdır. Konya’da anne evindeki bağı satarak kaynak sağlayabilir. Bu günkü kuruluşun çekirdeğini oluşturan döküm ve makine fabrikası bu süreç ve zorlukta inşa edilir. Döküm fabrikasında basınçlı boru bağlantı parçaları, makineler için gövde ve teferruatı ile kırılan makine parçalarının dökümlerini yapılır. Türkiye’de NATO standardına göre ilk dökümler Erkunt döküm atölyesinde yapılmaya başlanır. Başarılı sonuçlar elde edilir, boru ürünleri TSE standardı olarak kabul görür. Sonrasında Türkiye’de üretilmeye başlanan taşıtların pik döküm parçaları üretilir, yapılan işleme tesisi yatırımı ile dökülen parçalar kullanıcısına işlenip montaja hazır hale getirilerek teslim edilmeye başlanır. Uzun süren uğraşları sonucunda 1963’te Ankara Sanayi Odası’nın kurulmasını sağlar. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını üstlenir. 1985-1989 döneminde de Oda Yönetim Kurulu Başkanı, 1992-1995 döneminde ASO Meclis Başkanı olur. Aynı dönemde yönetim kurulu üyeliğinde de bulunur. Öte yandan MESİS’in Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürür. 1998’deki ekonomik krizde bile yatırım arayışı ve enerjisi kesilmeyen Erkunt, Avrupa’ya satış yapmak amacı ile komplike parçaların üretimine ağırlık verir; motor, motor parçaları ve transmisyon parçaları üzerinde ihtisaslaşma kararı alır.

TÜRK TRAKTÖRÜ HAYALİ
Mümin Erkunt, lisans hakları ve tasarımı Türkiye’ye ait bir traktör markasının düşler. 2003 yılında Kızı Zeynep Erkunt Armağan ve damadı Tuna Armağan’ın kuruculuğunu yaptığı Erkunt Traktör ile bu düşünü de gerçekleştirir. Mümin Erkunt, 13 Eylül 2013 tarihinde 90 yaşında vefat etti. Sınırları aşan bir sanayici olarak Türk makine sektörüne önemli hizmetlerde bulunan Mümin Erkunt, geride kolay unutulmayacak bir isim bıraktı.