Gelişmiş ülkeler, sanayide yeni bir evreye geçiyor. Geleneksel sanayideki standart işçilik anlayışının yerini akıllı fabrika sistemlerinin aldığı bir endüstri anlayışı gelişiyor. İleri teknolojiye sahip ülkeler, tedarik ve müşteri ağlarını data analiziyle yönetecekleri Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bir sanal fabrika sistemini hayata geçiriyor. 

Gelişmiş ülkeler, sanayide yeni bir evreye geçiyor. Geleneksel sanayideki standart işçilik anlayışının yerini akıllı fabrika sistemlerinin aldığı bir endüstri anlayışı gelişiyor. İleri teknolojiye sahip ülkeler, tedarik ve müşteri ağlarını data analiziyle yönetecekleri Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bir sanal fabrika sistemini hayata geçiriyor. Uluslararası rekabette Endüstri 4.0 anlayışının öne çıktığı 21. yüzyıl, internet üzerinden yönetilen ve birbirleriyle konuşan makinelerin çağı olacak. Türkiye olarak, süreç otomasyonunda devrimci yeniliklerin yaşanacağı Endüstri 4.0 çağını yakalamak zorundayız. Türkiyenin Makinecileri de bu kapsamda özverili çalışmalar yürütüyor.

Türkiyede teknoloji tabanlı sektörlere baktığımızda gelişmeye en uygun sektörün makine olduğunu görüyoruz. Makine sanayisinin daha hızlı gelişebilmesi için Türkiye’nin elektronik ve yazılımda ciddi bir atak yapması gerekiyor. Komşu ülkelerimizde yaşanan iç karışıklıklar göz önüne alındığında, gerek sektör gerekse ülke olarak bu pazarlarda dilediğimiz ihracat rakamlarını yakalayamadığımız görülüyor. Çevremizde durum böyleyken odaklanabileceğimiz pazarlar olarak Avrupa ve Amerika karşımıza çıkıyor. Türkiyenin başarılı olması için makine sektörünün başarılı olması gerekiyor. Bizim sektörümüz başarılı olmazsa Türkiye asla hayal ettiği noktaya gelemez. Bunun içinse nitelikli insan kaynağı gerekiyor. Dolayısıyla biz makineyi konuşurken sadece makineleri değil; teknolojiyi, insan kaynağını ve eğitimi konuşuyoruz. İnovatif kabiliyetleri olan, araştırmacı, şüpheci, merak eden, nitelikli insan kabiliyetine sahip değilseniz Ar-Ge gerçekleştiremezsiniz. Dünyadaki rakiplerinizle aranızdaki farkı ölçüp kıyaslamadan nerede olduğunuzu doğruca belirleyemezsiniz. Türkiye bugün geldiği yere sadece ucuz işgücü avantajını kullanarak geldi. Sanayimizin yüzde 70 i orta düşük ve düşük teknolojide üretim yapıyor. Bu durumu değiştirmemiz, yeni bir atılım yapmamız lazım. Dünyanın endüstri 4.0 ı konuştuğu bu dönemde Türkiye teknoloji tabanlı bir sektör oluşturmak zorunda. Bu teknolojinin de en fazla makine sektöründe olduğunu söyleyebiliriz. Dünya endüstriyel bir dönüşüm geçiriyor. Biz de kendisiyle yarışan bir ülke olmaktan çıkıp, bu dönüşümü gerçekleştirenlerle yarışmalıyız. Bunun için en hazır sektör de makina sektörüdür.