BAREM’İN KÜRESEL ORTAĞI WIN GRUBU, DÜNYA GENELİNDE RUH SAĞLIĞI VE STRES BAŞTA OLMAK ÜZERE KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA GERÇEKLEŞTİRDİ. DÜNYA GENELİNDE STRESİN ARTIŞTA OLDUĞUNU BELİRTEN ARAŞTIRMAYA GÖRE; 2022 YILINA GÖRE YÜZDE 36’LIK BİR ARTIŞLA TÜRKİYE’NİN YÜZDE 87’Sİ STRES ALTINDA. STRESİN ANA KAYNAĞI İSE PARASIZLIK.

BAREM’in glo-bal ortağı WIN International, dünya çapında 39ülkeden 33.866 katılımcının görüş ve düşüncelerine dayanarak akıl sağlığı ve stres de dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda elde edilen sonuçlara, iyileştirmelere veya gelişmelere odaklanan kapsamlı bir araştırma yayımladı. Türkiye bacağının BAREM tarafından gerçekleştirildiği araştırmada; tüm dünyada stresin ciddi bir yükselişte olduğunun altını çiziliyor.Araştırma; dünya genelin-de kişilerin sağlık düzeyine ilişkin algılarının yüzde 74 oranında olumlu olduğunu, ancak salgın öncesi oranın (yüzde 76) az farkla da olsa altında olduğunu belirtiyor. Dünyadaki algı ile paralel olarak, Türkiye’de sağlık düzeyine ilişkin algı yüzde 76 ile olumluyken; görüşülenlerin yüzde 57’si kendini sağlıklı, yüzde 19’u ise çok sağlıklı hissediyor. Sağlık algıları cinsiyetlere göre incelendiğinde kadın ve erkekte farklılıklar da görülüyor; erkeklerin yüzde 84’ü, kadınların ise yüzde 68’i kendini “sağlıklı ya da çok sağlıklı” olarak tanımlıyor. Yaş gruplarına göre ayrıldığında, Türkiye’de 18-34 yaş arasındaki bireyler kendilerini diğer tüm yaş gruplarına göre daha yüksek oranda (yüzde 86) sağlıklı hissettiğini söylüyor. Sosyoekonomik statü bakımından ise; üst ve orta sosyoekonomik statü gruplarında sağlık algısı sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 82 iken, bu oran alt sosyoekonomik grupta yüzde 57’ye kadar düşüyor.

HEM DÜNYADA HEM TÜRKİYE’DE STRES ZİRVEYİ ZORLUYOR

Bir önceki küresel araştırmada dünya çapındaki bireylerin yüzde 40’ı, buyılki araştırmada ise yüzde 21,5’i hiç stres yaşamadığını belirtiyor. 2022 yılında yüzde 60 olarak saptanan “değişen derecelerde stres yaşayan” oranının bu yıl yüzde 78,5’e yükselmesi ise dikkat çekiyor. Günlük yaşamlarında stres yaşadığını belirtenler arasında, yüzde 82 ile tam zamanlı çalışanlar ve yüz-de 83 ile öğrenciler başta gelirken, coğrafi bölgelere göre bakıldığında da dünyanın en “rahat” kesimi yüzde 26’lık bir oranla hiçbir zaman stresli hissedilmeyen APAC bölgesi (Asya-Pasifik) olmayı sürdürüyor.Türkiye’de ise bireylerin yüzde 13’ü stres yaşamadığını belirtiyor. Kendini stresli hissedenlerin yüzde 51 olduğu 2022 araştırmasına göre stres yaşayan bireylerin yüzde 87’ye ulaştığı bu yılki araştırmada, Türkiye’de günlük yaşamda stres hissetmeyenlerin oranlarında cinsiyet ve yaş gruplarına göre farklılıklar da dikkat çekiyor; erkeklerin yüzde 19’u, kadınların ise sadece yüzde 7’si stres yaşamadığını ifade ediyor. 55yaş ve üzerindeki bireylerde stres yaşamayanlar yüzde 23 ile diğer yaş gruplarına göre daha yüksekken, sosyoekonomik statü bakımından incelendiğinde ise en çok stres hisseden grup yüzde 93 ile orta sosyoekonomik sınıflar olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, üst ve alt sosyoekonomik sınıfta yüzde 84 ve yüzde 85 olmak üzere benzer yüzdelerde görünüyor.

STRESİN ANA SEBEBİİŞ VE PARA

Katılımcılar, kendilerini stresli hissetmelerinin ana nedeni olarak işe bağlı sebeple-ri (yüzde 24) gösteriyor. Cinsiyet ayrımı gözetildiğinde, kadınlara (yüzde 20) göre erkeklerin yüzde 27’si kendilerine stres getiren faktörün daha çok iş olduğunu belirtiyor. Hem erkekler hem kadınların kendilerini eşit derecede stresli hissettiği gelir ve parasızlık ise bir diğer endişe kaynağı (yüzde 21). Öte yandan, kadınların aile konusundaki stres düzeyi, erkeklerdeki yüzde 15’e karşılık yüzde 22 ile çok dahayüksek. Bulguların yaşa bağlı olarak önemli ölçüde değiştiği araştırmada, işleriyle ilgili en çok stres yaşayanlar 25 ila 44 yaş arasındakiler (yüzde 29) iken 65 yaş üstü için bu oran yüzde 9’a kadar düşüyor.Türkiye’de stresli hissedilmesinin ana sebebi olarak gelir ve parasızlık (yüzde 24) faktörleri zirvede yer alırken, stres nedenlerinde ikinci sırada gelen iş stresi (yüzde 17), cinsiyet ayrımına göre incelendiğinde erkeklerde yüzde 26 iken kadınlarda yüzde 8 olarak ortaya çıkıyor. Stres nedenlerinde üçüncü sırada ise yüzde 13’lük bir yüzdeyle aile yer alıyor; aileye bağlı nedenler kadınlarda erkeklerin dört katı olup yüzde 20 civarına denk geliyor. Araştırmanın detaylı içerik ve sonuçlarına, burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.