AVRUPA PARLAMENTOSU, 24 NİSAN’DA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DURUM TESPİTİ YÖNERGESİNİ (CSDDD) OYLADI. MEVZUAT, BÜYÜK ŞİRKETLERİN KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNDE İNSAN HAKLARI VE ÇEVRESEL DURUM TESPİTİ YAPMALARINA YÖNELİK YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRMESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Yönergesi ile ilgili ilk teklif, AB şirketleri için 500’den fazla çalışan ve150 milyon avro ciro olarak belirlemişti. Ancak Almanya, Fransa ve İtalya’nın Konsey düzeyindeki muhalefeti sayesinde bu parametreler, Yönergenin kapsamını sınırlandıracak şekilde yeniden düzenlendi.Onaylanan metinde, 2029’dan sonra yalnızca 1.000’den fazla çalışanı olan veya geliri 450 milyon avroyu aşan şirketler mevzuat kapsamına girecek. Bu parametrelere uygun AB genelinde 5.000’den fazla şirketin etkileneceği öngörülürken, Yönergeye göre büyük şirketlerin bir iklim geçiş planı hazırlaması da gerekiyor. Şirketler, durum tespiti yükümlülüklerine uymamaları halinde sorumlu tutulacak ve mağdurlarına tam tazminat ödemek zorunda kalacak. Yine Yönergeye göre mağdurlar şirketlere tazminat davası açabilecekken, ilgili mahkemelerin dünya çapındaki satışların yüzde 5’ine kadar caydırıcı para cezaları verebilecek olması da dikkat çekiyor.Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Yönergesi ile ilgili yükümlülükler ve Yönergeye uyum içim son tarihler ise şöyle belirlenmiş durumda:

• 5.000’den fazla çalışanı ve1,5 milyar avro ciroya sahip şirketlerin 2027 yılına kadar uyum sağlaması gerekiyor,

• 3.000’den fazla çalışanı ve 900 milyon avro ciroya sahip şirketlerin 2028 yılına kadar uyum sağlaması gerekiyor,

• En az 1.000 çalışanı ve 450 milyon avro ciroya sahip şirketlerin 2029’da bu yasaya uyması gerekiyor.

• Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Yönergesi, AB Resmi Gazetesinde yayımlanması ve Avrupa Konseyi’nde kabul edilmesinden sonraki 20 güniçerisinde yürürlüğe girmişolacak.

• AB üye devletlerinin deYönergeyi ulusal hukuka aktarmaları için iki yıllık bir süreleri olması bekleniyor.Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Yönergesi’nin Avrupa Parlamentosu’nda görüşülerek kabul edilen son metnine, burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 

CSDDD NE ANLAMA GELİYOR? 

Avrupa pazarında faaliyet gösteren şirketlerin yeşil ekonomiye geçişini teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Yönergesi”, Avrupalı firmaların iş ilişkisi kurduğu tedarik zincirlerinde insan hakları ve çevre koruma standartlarına uyulması için şirketlere zorunlu yükümlülükler öngören bir yönetmeliktir. Yönerge ile bu yükümlülüklerin ihlallerine karşı sorumluluklara ilişkin kurallar da belirlenmiştir. Yönergenin onaylanan son hali ile şirketler temel olarak tedarik zincirlerindeki faaliyetleri ta- kip etmekle yükümlü olacaklar. Yönerge tarafından getirilen bu yükümlülük ile şirketlerin, faaliyetlerinden kaynaklanan tüm olumsuz etkileri belirlemeleri, önlemeleri, hafifletmeleri, meydana gelen olumsuz etkiler için çözümler bulmaları ve bunlarla ilgili hesap vermeleri gerekiyor.