4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’la kurulan Dış Ticaret Müsteşarlığı; dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik (ihracatta yönelik devlet yardımları ve Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri), Serbest Bölgeler, Sınır Ticaret Merkezleri, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ikili ve çok taraşı ticari ve ekonomik...

İHRACATLA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’la kurulan Dış Ticaret Müsteşarlığı; dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik (ihracatta yönelik devlet yardımları ve Dahilde ve Hariçte İşleme Belgeleri), Serbest Bölgeler, Sınır Ticaret Merkezleri, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ikili ve çok taraşı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenmiştir. İhracatta standart kontrollerin yapılması, yurtdışı teşkilat aracılığı ile iş çevrelerine hizmet verilmesi de DTM tarafından yerine getirilmektedir. 4059 Sayılı Kanun’a göre İhracatçı Birlikleri, Birliklerin üst kuruluşu (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ile İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşlarıdır.

 

DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Temsilciliklerinden, temsilciliğin bulunduğu ülkenin dış ticaret mevzuatı, pazar bilgileri, ithalatçı adresleri, ülke ve firma bazında yaşanan problemlerin çözümü, firma güvenilirliğinin tetkiki, ülke ve sektör raporları, dış talepler, firma eşleştirmeleri gibi konularda destek alınabilir.

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Türkiye ihracatının özel sektör cephesinin en üst örgütü olan TİM; özel sektör adına bütün ihracatçıları, bugün faaliyette bulunan 61 İhracatçı Birliğini, İhracatçı Birliklerine hizmet veren 13 Genel Sekreterliği, İcra Komitesi, madde bazında dengeli bir ağırlığa sahip olduğundan bütün ihracat kalemlerini, temsil etmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi; ihracatçıların ortak sorunlarına çözüm aramayı, ihracatçıların sorunlarının tartışıldığı bir platform olmayı, kamu ve kuruluşları ile ihracatçılar arasında koordinasyonu sağlamayı, ihracatın geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi yolunda politikalar oluşturmayı, ihracatçıları yurtiçinde ve yurtdışında üst düzeyde temsil etmeyi görev edinmiştir.

 

İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE VERDİĞİ HİZMETLER

- Bilgi temini Birliklerin iştigal alanına giren konular çerçevesinde üretim, ihracat, ithalat, fiyat durumu, dış piyasadaki rakiplerimiz ve mevzuat çerçevesinde oluşturulan bilgiler güncel olarak izlenmekte olup, talep edenlere verilmektedir. Hedef ülkelerle ilgili olarak ihracatçılarımızın gereksinim duyacağı her türlü bilgi, ithalatçı, distributor adresleri derlenmekte, ürün, ülke raporları ve ürün-ülke Pazar araştırmaları ihracatçılarımızın kullanımına sunulmaktadır.

- Ekonomi ve Ticaret Müşavirliklerinden alınan bilgiler Yurt dışındaki Ekonomi ve Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından periyodik olarak ulaştırılan bilgiler ve topluca alınan ithalatçı adresleri düzenli olarak ihracatçı birliklerinin üyelerine ve ilgili kuruluşlara ulaştırılmaktadır.

- Ülkemize yapılacak ticari geziler İhracatçı Birlikleri yabancı heyetlerin Türk firmalarını ziyaret etmelerini sağlamakta ve potansiyel alıcı ülke temsilcileri ülkemize davet edilmektedir.

- Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar Türk ürünlerinin hedef pazarlardaki ihracat potansiyellerinin değerlendirilebilmesi için sözkonusu ülkelerde pazar araştırması incelemeleri yapılmakta ve sonuçları üyelerine duyurulmaktadır.

- Eğitim ve Bilgi Alışverişi Birliklerin iştigal konularına giren maddelerle ilgili olarak kongre sempozyum ve toplantı gibi etkinlikler düzenlenerek sektörün bir araya gelmesi sağlanmaktadır.

- Karşılaşılan Sorunlarının Yetkililere Ulaştırılması Birlikler, ihracat mevzuatının hazırlanması ve ülkemizin uluslar arası düzeydeki ilişkilerinin düzenlenmesi hakkındaki çalışmalara katılmakta ve bu konudaki sektör görüş ve önerilerini Tim ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’na ve gerekiyorsa ilgili diğer kurum ve kuruluşlara arz etmektedir.

- Fuar Organizasyonları İhracatçı Birlikleri, ihracatçıların yurt dışı pazar paylarının arttırılması, yeni pazarların bulunması ve ihracat olanakları yaratılması için hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara doğrudan ulusal katılım organizasyonu gerçekleştirmektedir.

- Performans ve Güvenilirlik Formu Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusunda aranan belgelerden biri olan, başvuru sahibi firmanın performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir belgedir. Üyesi olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince düzenlenir.

 

İGEME – İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VE VERDİĞİ HİZMETLER

- Araştırma – Geliştirme İGEME, ihracatçı firmalarımızın dış pazar paylarının artırılması, yeni pazarların bulunması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ve ticari prosedürler konusunda ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi, ihracata yeni başlayacak firmalara gerekli bilgilerin sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmakta ve ihracatın geliştirilmesine yönelik yeni projeler uygulamaktadır. Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarının yer aldığı ülke/sektör/ürün "Araştırma Raporları", ihracatçılara yönelik pratik bilgilerin yer aldığı "Pratik Bilgiler Serisi" ve mevzuata ilişkin yayınlar basılı ve web tabanlı olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

- Eğitim Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluş çalışanlarının elemanların bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurs, seminer ve birçok eğitim programı düzenlenmektedir.Ayrıca ihracatımız için önem arz eden belirli ürünler/pazarlar hakkında ayrıntılı bilgilerin aktarıldığı güncel konu ve gelişmelere ağırlık veren seminerler/paneller de düzenlemektedir. Eğitimde kazanılmış olan bu tecrübe yurtdışındaki benzer kuruluşların personelinin eğitiminde de kullanılmaktadır.

- Tanıtım Türk ihraç ürünleri ve firmalarımızın yurtdışında tanıtımının yapılması konusunda önemli hizmetler vermekte olup; bugüne kadar birçok uluslararası ticaret fuarına milli katılım organizasyonlarının yanı sıra özellikle yurtdışı tanıtıma yönelik genel veya sektörel bazda broşür, katalog ve rehberler ile tanıtım CD’leri gibi farklı basılı ve görsel tanıtım materyali hazırlamakta ve yurtdışında etkin bir şekilde dağıtmaktadır.

- Ticari Bilgi Bilişim teknolojilerinin uluslararası rekabette avantaj sağlayıcı bir unsur haline geldiği günümüzde, dış ticareti geliştirme kuruluşu olarak İGEME'ye düşen görevlerden biri de Türk ihracatçısının ihtiyaç duyduğu güvenilir ve güncel ticari bilginin en kısa zamanda sağlanmasıdır. Bu kapsamda İGEME, ticari bilgi hizmetlerini mümkün olduğunca elektronik ortama taşımaya çalışmakta, abone olduğu yurtdışı elektronik veri tabanlarından temin edilen bilgileri ücretsiz olarak Türk ihracatçısının hizmetine sunmakta ve özellikle ihracat konusunda zengin ticari koleksiyona sahip kütüphane dökümantasyonunu web sitesi üzerinden de erişilebilir kılmaktadır.

 

Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişimi amaçlayan ve www.türkiye.gov.tr adresinde hizmet veren e-devlet ana kapısının “İş” başlığı altında yer alan Dış Ticaret, Elektronik Ticaret ve Sektörler bölümlerinde de Merkezimiz faaliyetlerine ulaşabilirsiniz.

 

İGEME’DEN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

- Ürün/Sektör Hedef Pazar Araştırmaları, Yerinde Pazar Araştırmaları, ihracat uygulamalarına yönelik İhracatta Pratik Bilgiler, Dış Ticaret Mevzuatı gibi çeşitli yayınlar kanalıyla bilgiye ulaşabilirsiniz.

- İGEME’nin yürütmekte olduğu “İhracata Yönelik Devlet Yardımlar”ından “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği” ile Koordinator Kurum olduğu “Eğitim ve Danışmanlık” desteklerinden yararlanabilir ve ürünlerinizin yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak yerinde pazar araştırması yapabilir, hazır pazar araştırması raporu ve istatistik satın alabilir ve ürünlerinizin elektronik ortamda pazarlanabilmesine imkan tanıyan e-ticaret sitelerine üyelik için destek alabilirsiniz.

- İhracat sürecinde karşılaşacağınız birçok konuda ayrıntılı bilgi sahibi olmak için ülke çapında yaygın olarak gerçekleştirilen Eğitim Programlarına katılabilirsiniz.

- Ürünlerinizi tanıtmak için İGEME’nin milli katılım organizasyonları düzenlediği yurtdışı fuarlara devlet destekleri kapsamında katılabilirsiniz.

- İGEME’nin yurtdışına yönelik olarak ücretsiz hazırladığı Ürün/Sektör ve Firma Tanıtım Broşürlerinde yer alabilir ve ayrıca “Trading Highlights From Turkey” adlı dergide çok uygun fiyatlarla tanıtımınızı yapabilirsiniz.

- İGEME’nin öncülüğünde BCTP (Balkan Bölgesel Ticareti Geliştirme Merkezi) adı altında 1999 yılında faaliyete geçen ve sekiz Balkan ülkesinin (Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan,Yunanistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ) üyesi olduğu Merkez vasıtasıyla bu ülkeler ile işbirliği imkanlarını araştırabilirsiniz.

- Hollanda / Rotterdam ve KKTC/ Lefkoşe Ofisleri ile doğrudan temasa geçerek Batı Avrupa ve KKTC’ye ihracat hakkında güncel bilgileri ve ithalatçı adreslerini temin edebilirsiniz.

- Ankara Merkez ve Marmara - Ege Bölge Müdürlüklerindeki kütüphaneleri kanalıyla gerek tüm İGEME yayınlarına gerekse referans kitap, rehber, süreli yayın gibi basılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilirsiniz.

- KOBİ Danışma Hattı (312 418 09 17) kanalıyla ihracat mevzuatı konusunda doğrudan konunun uzmanından bilgi alabilirsiniz.

 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Dış ticaret mevzuatı hükümleri uyarınca, çıkış ve giriş işlemlerini düzenleyen gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamaktadır. Gümrük işlemlerinde ihracatçıya; eksik beyan, ertelenmiş kontrol, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları gibi avantaj ve kolaylıklar sağlayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Gümrük Müsteşarlığına bağlı ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınır.

 

KOSGEB VE VERDİĞİ HİZMETLER

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı); küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 3624 sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur.KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. KOSGEB tarafından verilen destekler ise şunlardır: Banka kredi faiz destekleri, bilişim destekleri, bölgesel kalkınma destekleri, danışmanlık ve eğitim destekleri, girişimciliği geliştirme destekleri, kalite geliştirme destekleri, pazar araştırma ve ihracatı geliştirme destekleri, teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri, uluslararası işbirliği geliştirme destekleri

 

TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI)

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.fi./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Türk Eximbank 2008 yılında 4,3 milyar ABD Doları tutarında nakdi kredi desteği ve 5,1 milyar ABD Doları tutarında sigorta/garanti imkanı sağlayarak ihracata toplam 9,4 milyar ABD Doları seviyesinde bir destek vermiştir. Böylece, Banka nakdi ve gayrinakdi destekleri ile ihracatın yaklaşık yüzde 7’sine finansman desteği sağlamıştır. Türk Eximbank’ın İstanbul ve İzmir’de birer şubesi, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana ve Trabzon'da ise irtibat bürosu bulunmaktadır.

 

TOBB VE TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODALARI VE VERDİKLERİ HİZMETLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temel görev hizmetlerinin yanı sıra özel sektör üyelerine yönelik aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir.

TOBB; TIR Karnesi ile geçiş belgesi taleplerini karşılamakta; ATA Karnesi düzenlenmekte; EAN barkod sistemini yürütmektedir. Ayrıca Menşe Şahadetnamesi ile Dolaşım Belgesinin basımını gerçekleştirmekte, Kapasite Raporu düzenlemekte, Ticaret Sicili Gazetesi’ni yayınlamakta, Türk ve yabancı firmalar arasında çıkan ihtilaflarda yardımcı olmakta, ekspertiz raporları düzenlenmekte, Boykot/Kara Liste Sertifikası düzenlenmekte, TOBB Tahkimi çalışmalarını yürütmektedir.

- Bilgi Hizmetleri İşletmelerin uluslararası rekabet ortamında daha bilinçli ve bilgili olarak yatırım, üretim, ticaret ve/veya işbirliği yapabilme olanaklarına kavuşabilmeleri, bunun yanında Türkiye’nin yurt dışında daha etkin tanıtımına katkıda bulunmak ve yabancı yatırımcıları da ülkemize çekmek amacıyla internet servisleri kurulmuştur.

- İş İmkanları ve İşbirliği Bilgi Ağları TOBB; KOBİ’lerin dünya ekonomisi ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği Komisyonu XXIII. Genel Müdürlüğü’nün KOBİ’lerin ticari, teknik ve mali konularda sınır ötesi iş birliği yapmalarına yardımcı olmak için kurduğu işbirliği ağlarından BC-NET(AB İşletmelerarası İşbirliği Ağı) ve BRE (AB İşletmeler arası  İşbirliği Merkezi) adlı işbirliği ağlarına üyedir. Söz konusu müdürlük, bu işbirliği ağları ile sınır ötesi işbirliği yapmak isteyen işletmelerin işbirliği tekliflerini bu işbirliği ağlarına iletmektedir. Ayrıca, her ay çıkarılan “Ekonomik Forum” adlı derginin ekinde “İşbirliği Teklifleri ve Dış Ticaret Talepleri Bültenlerini” hazırlamaktadır. Ayrıca BC-NET’in öngördüğü tarzda bir yerel danışmanlar ağı oluşturulmuştur. ICC/IBCC-NET (Milletlerarası Ticaret Odası / Odalar Arası Bilgi Değişim Sistemi) ve ABCINFOS (Balkan Odaları Birliği Bilgi Değişim Ağı) altında çeşitli işbirliği olanakları oluşturulmuştur.

- Veritabanları ve Bilgi Erişim Talep üzerine; imalatçı firmalar, Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketler, Türkiye’deki İhracatçı firmalar ile ilgili bilgiler verilmektedir.

- Kütüphane ve Belge Avrupa Birliği ile ilgili yayınlara ağırlık vererek, kamu ve özel sektörden gelen araştırmacıların ve işadamlarının bilgi ve kaynak ihtiyacını karşılamaktadır.

- Uluslararası İlişkilerle İlgili Faaliyetleri Türk özel sektörünün, uluslararası düzeyde ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler tesis edilmesini sağlamak amacıyla; yurtdışından heyet ziyaretlerini düzenlemekte ve yabancı iş adamlarının ilgili Türk işadamları ve kuruluşlarla temaslarını temin etmekte, ayrıca yurtdışına heyet ziyaretleri düzenlemekte ve yabancı ülkelerde ilgi sektör temsilcileri ile temasları düzenlemekte, yabancı ülkelerde muadil kuruluşlarla müşterek Odalar ve Ekonomik İşbirliği Komitelerini kurmakta ve yürütmekte, Türk özel sektörünü temsilen, uluslararası Ticaret Odası ICC, Avrupa Odalar Birliği ASCAME, ECO ve İslam Ticaret ve Sanayi Odaları, Balkan Odaları Birliği ABC, Karadeniz Odalar Birliği, OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi BİAC gibi kuruluşların çalışma ve faaliyetlerine aktif olarak iştirak etmektedir.

 

DEİK (DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU- İŞ KONSEYLERİ)

Türk ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonuna katkıda bulunabilmek için, sanayi işbirliği başta olmak üzere, dış ticaretin ve ekonomik ilişkiler ağının genişletilmesi, hizmet sektörlerinin yurtdışına açılması konularında yeni pazar olanaklarını değerlendirmektedir. DEİK iki taraşı İş Konseyleri aracılığı ile faaliyet göstermektedir. İş Konseyleri’nin görevi, Konsey kurulan ülke ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmektir. Bu amaçla DEİK, söz konusu ülkede iş dünyasını temsil niteliğini haiz bir muhatap kuruluş ile işbirliği yapmaktadır. DEİK tarafından periyodik olarak yayımlanan Türkçe ve İngilizce bültenlerle Türk ve yabancı iş çevrelerine bilgi sağlanmaktadır.

 

TİKA (BAŞBAKANLIK -TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI) VE VERİLEN HİZMETLER

- Yayınlar Ülkelerin ekonomik yapılarının incelenmesi ve sektörel önceliklerin belirlenmesi amacıyla her ülkenin profilleri hazırlanmakta ve sektör araştırmaları yapılmaktadır.

- Eğitim Kültür ve Sosyal İşbirliği Türk dilinin konuşulduğu Cumhuriyetler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerle eğitim, kültür ve diğer sosyal konulardaki alanlarda işbirliği kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarında faaliyetleri bulunmaktadır.

- Ekonomik Ticari ve Teknik İşbirliği Gelişme yolundaki ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde ihtiyaç duyacakları programların hazırlanması bankacılık, finansman faaliyetleri, sigorta, dış ticaret, istatistik, bütçe ve vergi sistemi konularında yardımcı olunması, ekonomik, ticari ve teknik alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerinin hazırlanması veya uygulamasının koordinasyonunun sağlanmasıdır.

 

TÜRK DIŞ TİCARET VAKFI

Türk Dış Ticaret Vakfı'nın amaç ve görevleri şunlardır:

1- Dış ticarete hizmet veren meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün faaliyetlerini desteklemek ve onlara her türlü yardımda bulunmak.

2- İhraç mallarımızın, başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslar arası standartlara uyumu yönünde çalışmalar yapmak, kaliteyi sağlamak üzere kalite sembolü verilmesi yönünde çalışma yaparak ihraç mallarımızın rekabet şansının artırılması için faaliyet göstermek.

3- İthalatın en uygun şartlarda gerçekleşmesini sağlayacak her türlü araştırmayı yapmak ve bu konudaki çalışmalara destek olmak.

4- Amaçlarıyla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı bilimsel seminerler, toplantılar ve konferanslar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak,

dış pazarlamayı geliştirecek çalışmalara destek sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile temsilcilik ilişkilerini de içerecek münasebetler kurmak.

5- Gümrük Birliği konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin olarak dış ticaret sektörüne uygulama ve mevzuatla ilgili olarak her türlü desteği vermek.

6- Dış ticaret ve özellikle ihracat sektöründe dinamik gelişmeler gösteren kurum ve kuruluşlar ile başarılı ihracatçıları özendirmek maksadıyla takdirname ve ödüller vermek.

7- İhracat ve ithalatla iştigal eden yurtiçi ve başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yurtdışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının personelini yetiştirmek amacı ile konusu ile ilgili öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, burs vermek, bu amaçla ilgili ülkelerden burs imkanları araştırmak.

8- Araştırma, geliştirme, pazarlama ve eğitime yönelik enstitü, merkezler, bilgi bankası ve laboratuarlar açmak, bunları işletmek veya işlettirmek.

 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10) kapsamında ilgili kuruluş olan TÜBİTAK, bu yardımın uygulanmasında ve ihracatçılarımıza teknojik gelişim açısından diğer devlet yardımları ve her türlü diğer teknik destekler bazında destek olmaktadır.

 

İHRAÇ KONUSU ÜRÜNE GÖRE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR

İhraç konusu ürüne göre işlemler farklılık göstermekte olup, bazı ürünlerin ihracatında izlenilmesi gereken prosedür özet olarak aşağıda yer almaktadır. Bu prosedürün temelinde İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) en önemli unsurdur. Konuyla ilgili kuruluşlar genelde kamu kuruluşudur. İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliklerinden “Kontrol Belgesi”nin temini gerekmektedir. “Uluslararası Orijin ve Bitki sağlık Sertifikası” ile hayvan ihracatına ilişkin sağlık raporu adlı belgeleri bitki, bitkisel ürün canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatçısının Zirai Karantina Teşkilatı / Veteriner Müdürlükleri veya Tarım İl Müdürlükleri’nden temin etmesi gerekmektedir. Bitki, bitkisel ürün, canlı hayvan, hayvansal maddeler, ve deniz ürünleri ihracatında hastalık zararlı maddeler, ilaç kalıntıları veya insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu söz konusu belge göstermektedir. El halıları ihracatında, hediyelik eşya ihracatında (bakırdan ve piriçten), lületaşı, pipo ihracatında bağlı bulunan odalardan veya ilgili müze eksperlerinden Ekspertiz Raporu alınması zorunludur. “İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi”nde yer alan malların ihracatında Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca ihracat işlemleri ihracat şekline (konsinye ihracat, ticari kiralama yoluyla ihracat, transit ticaret, bedelsiz ihracat ve benzeri) göre ve ihracat yapılacak ülkeye (Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarınca Ambargo uygulanan ülkeler ve benzeri) göre farklılaşmaktadır.

 

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı vize işlemleri, ticaret müşavirlikleriyle koordineli olarak veya ticaret müşavirlerimizin bulunmadığı ihraç ülkelerinde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü konularında ihracatçılarımıza yardımcı olmaktadır.

 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

İhracatımızın artışına katkı sağlayacak ve gümrük muafiyetli ithalata olanak sağlayan yatırım teşvik belgesi uygulamaları, kambiyo düzenlemeleri Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para ve döviz politikaları çerçevesinde kambiyo, ihracat, transit ticaret uygulamalarıyla ilgili genelgeler düzenleyerek ihracatçılarımıza yardımcı olmaktadır.

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)

Dış Ticaret verilerinin derlenmesi ve yayımlanması çalışmalarını yapar.