Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 23. Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 27 Aralık 2011 günü gerçekleşti. Toplantıya Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve BTYK Üyesi Adnan Dalgakıran katıldı...

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 23. Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 27 Aralık 2011günü gerçekleşti. Toplantıya Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve BTYK Üyesi Adnan Dalgakıran katıldı. Sekiz adet kararın alındığı BTYK Toplantısı’nda, Ar-Ge’nin önemi ve Ulusal Yenilik Sistemiyle, 2023 yılı hedefleri üzerinde duruldu.

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı’na (BTYK) katıldı. Ana gündemi “Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi ve bu sistemin daha da etkinleştirilebilmesi için atılması gereken adımlar” olan toplantıda 4 Başbakan Yardımcısı’nın yanı sıra 14 Bakan’ın bulunduğu 90’dan fazla üst düzey yetkili yer aldı.Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi’nde düzenlenen BTYK’nın 23.Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başladı.

Erdoğan açılış konuşmasında bilgi ve teknolojiyi üretmek yerine taklit ya da ithal eden toplumların; süreci her zaman geriden takip ettiğini ifade etti. Taklit etmenin rekabette üstünlük sağlamadığını vurgulayan Erdoğan;“2023 yılında ihracat hedefimizi 500 milyar dolar olarak belirledik. Türkiye’yi, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefine ulaşmamızın enbaşta gelen şartlarından biri, bilim ve teknoloji alanında elde edeceğimiz sonuçlardır. Bilim ve teknolojiyle, Ar-Ge ve yenilikçilikle, güçlü KOBİ’ler,güçlü bir sanayi, güçlü bir ekonomi inşa ettiğimiz kadar; güçlü bir bilim altyapısını da hep birlikte oluşturacağız. Bu hedefe ulaşabilmemiz için yerli otomobilini, yerli uçağını, yerli helikopterini, yerli gemisini, yerli uydusunu yapan,bunları ihraç eden bir ülke haline dönüşmek zorundayız” dedi.

Toplantı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.Yücel Altunbaşak’ın sunumuyla devam etti. Altunbaşak, ulusal hedeflere ulaşabilmek için güçlü Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik sisteminin gerekli olduğuna değindi. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için politika tasarlanmasının önemine değindi. Altunbaşak; “Üniversitelerde yapılan araştırmaların ticarileşmesini tetiklemeliyiz”dedi. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. Toplantısı’nda Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ile Ar-Ge’ye yönelik alınan kararlar dikkat çekti. Toplantıda alınan sekiz kararın başlıklar ise şunlar oldu:

• Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılıhedefleri,

• Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destekmekanizmalarında bütünsellik,uyum ve hedef odaklılığın sağlanmasıiçin koordinasyon kuruluoluşturulması,

• Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarınıetkinleştirmek ve sayılarını artırmakamacıyla politika araçlarınıngeliştirilmesi,

• Üniversitede yenilikçiliğin ve girişimciliğintetiklenmesi amacıylapolitika araçlarının geliştirilmesi,

• Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

• Kamu alımlarının ve kullanım hakkıtahsislerinin yeniliği, yerlileşmeyive teknoloji transferini teşvik edecekşekilde iyileştirilmesi,

• Bilim merkezlerinin yaygınlaştırılması,

• Yerli patentlerin lisanslanmasını teşvik edecek politika araçlarının geliştirilmesi.Yüksek Kurul tarafından kabul edilen enerji, su ve gıda alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik strateji belgelerinin izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından onaylanan “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016” kararı kapsamında devam edecek. Toplantıda alınan kararların içeriğine  www.tubitak.gov.tr/btyk/23  uzantılı web adresinden ulaşabilirsiniz.