Türkiye Makine ve Çimento Sektör Buluşması’nda çimento üreticilerinin yerli makine tercih etmesi için neler yapılması gerektiği tartışıldı. Ortak görüş, yabancı marka tutuculuğunun kırılması ve yerli makine üretiminin daha kaliteli boyuta taşınması için üretim standartlarının geliştirilmesi oldu.

Türkiye Makine ve Çimento Sektörü Buluşması 21Aralık tarihinde İstanbul’dagerçekleşti. 28 makine ve13 çimento üreticisi firmanın katıldığıtoplantıda üst düzey 70 yönetici yeraldı. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ve Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü toplantıyı yönetti. Toplantıda, Türkiye makine ve çimento sektörünün kesiştiği stratejik noktalar belirlendi. Çimento üretiminde kullanılan makinelerin ithalatının azaltılarak yerli makinelere yönelinmesi için her iki sektörün de neler yapması gerektiği üzerinde duruldu.

“Birlik içerisinde hareket etmeliyiz”

Türkiye’nin ithal ettiği makinelerin yüzde 70’nin ülke içinde üretildiğinin altını çizen Adnan Dalgakıran çimento sektöründe kullanılan makinelerde de ciddi oranda ithalat gerçekleştirildiğini belirtti. Dalgakıran, bu duruma karşı her iki sektörün de birlikte hareket ederek çözüm üretebileceğini vurguladı. Türk makine sektörünün yıllar içerisindeki teknoloji ve kalite gelişimini somut rakamlarla anlatan Dalgakıran, yaptığı sunumda çimento üreticilerinin yerli makine almaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi. Dalgakıran; “Türk makine sektörü ihracatının yarısından fazlasını Almanyabaşta olmak üzere gelişmiş ülkelere yapıyor” dedi.

Petrolün ardından en büyük ithalat kaleminin makine olduğunada değinen Dalgakıran, çimento üreticilerinin kalitesiyle kendini ispat etmiş yerli firmalardan alım yapması durumunda cari açığa karşı önemli bir zafer kazanılacağını vurguladı. Çimento ve makine sektörünün iş birliği yapması gerektiğinin üzerinde duran Dalgakıran, bu iş birliği sonucunda Türkiye ekonomisinin üst sıralara yükseleceğini söyledi. Türk makine sektörüne karşı sadece çimento sektörünün ön yargılı olmadığını ifade eden Dalgakıran, bu yargıyı kırmak için doğru firmalarla çalışılması gerektiğini belirtti. Dalgakıran, makine standardizasyonu oluşturulduğu zaman ön yargıların ortadan kalkacağını bildirdi. Avrupa’da ve Amerika’da üretilen makinelerin standartlara

sahip olduğuna değinen Dalgakıran; “ASME standartlarını kullanan ülkeler yüzde 200 arttı. Biz de bir standart oluşturmalıyız. Çimento sektörünün kullanacağı makineler için standart oluşturursak hem makine sektörü, hemde çimento sektörü rahat eder” dedi.

Dalgakıran; “Türkmakine sektörü ihracatının yarısından fazlasını Almanya başta olmak üzere gelişmiş ülkelere yapıyor” dedi.

Aynı çatı altındaki iki birlikten iş birliği atılımları

Dalgakıran gerçekleştirdiği sunumda öncelikle Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hakkında detaylı bilgi verdi. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde sekiz ayrı birlik bulunduğunu ifade eden Dalgakıran; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin de aynı bünye içerisinde yer aldığını söyledi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin amaçları ve faaliyetlerini anlatan Dalgakıran; “2002 yılında faaliyetlerine başlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, makine ihracatçılarını bir çatı altında topluyor. İhracatın artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine ediyor.

Birliğimiz dokuz bin makine ihracatçısı üyeye sahip. Misyonu sektör ihracatını ilk sıralara taşımak. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, kurulduğu günden bu yana makine sektörünün stratejik sektör olması yolunda pek çok projeyi hayata geçirdi” dedi. Türk makine sektörü hakkında da bilgi veren Dalgakıran, makine sektörünün,Türkiye’nin endüstrileşme sürecinde önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye makine ihracatının 2011 yılında, genel ihracat içerisinde yüzde 8’lik bir paya sahip olduğunu belirten Dalgakıran şu şekilde devametti: “Ülkemiz, dünya makine ticareti sıralamalarında ihracatta 29’uncu,ithalatta ise 27’nci sırada yer alıyor.Türkiye, Avrupa’nın 6’ncı en büyük makine imalatçısı ve gelişmiş ülkeler tarafından tercih ediliyor. Sektörümüz, 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektör, 2023’te 500 milyar dolar olarak hedeflenen toplam ihracat içerisinde 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 8 olan makine payını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 20’ye çıkarmak hedeflerimiz arasında bulunuyor.”

“Çimento sektöründe yerli katkının artırılması gerekiyor”

Dalgakıran, çimento sektöründeki firmaların kullandığı makine ve aksamları yerli üreticilerden tedarik etmesi için yapılması  gerekenlerden bahsetti. Yerli firmaların rekabet gücünün artırılmasıyla üretim ve teknik kapasitelerinin gelişmesinin gerektiğini vurgulayan Dalgakıran; “Çimento sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması,yerli katkının artırılması gerekiyor.Yerli kaynağın ülke içerisinde kalması,yerli makine ve aksam kullanımıyla bakım-onarım giderlerinin düşürülmesini hedefliyoruz” dedi.

“100’üncü yılda iş birliği müjdesi”

Çimento sektörünün 100’üncü yılını kutladığını belirterek sözlerine başlayan Mustafa Güçlü; “Türk çimento sektörü ülkemizde ve dünyada büyümeye devam ediyor. 2001-2011 yılları arasında kapasitede yüzde 50’lik bir artış oldu. Yenileme ve modernizasyonla ilgiliyeni projelerle birlikte çimento sektörü daha da büyüyecek. Bu gelişmeler doğrultusunda yerli makine üreticileri ile çalışmayı arzuluyoruz” dedi. Çimento sektörünün en büyük hedefinin alternatif yakıt tesis yatırımları ile atık gazdan enerji geri dönüşüm tesisleri kurmak olduğunu belirten Güçlü; “Sektör yetkilileri, karşılıklı işbirliğinin artırılabilmesi için bir takım çalışmalar içerisinde olacak. Yerli makine üreticilerinin proje mühendisliği,yönetimi ve anahtar teslim hizmet verecek şekilde koordine olmaları önemli. Dikey ve yatay konsorsiyumlar oluşturmaları, yeni üretimlerde standart oluşturulması, performans ve garanti kriterlerinin netleştirilmesi konuları iş birliğinde önemli rol oynayacak”dedi.

Çimento sektörünün en büyük hedefinin alternatif yakıt tesis yatırımları ile atık gazdan enerji geri dönüşüm tesisleri kurmak olduğunu belirten Güçlü; “Sektör yetkilileri, karşılıklı işbirliğinin artırılabilmesi için bir takım çalışmalar içerisinde olacak. Yerli makine üreticilerinin proje mühendisliği, yönetimi ve anahtar teslim hizmet verecek şekilde koordine olmaları önemli. Dikey ve yatay konsorsiyumlar oluşturmaları, yeni üretimlerde standart oluşturulması, performans ve garanti kriterlerinin netleştirilmesi konuları iş birliğinde önemli rol oynayacak” dedi.

“Yabancı marka tutuculuğunu kırmalıyız”

Güçlü, Türkiye’deki çimento üreticisifirmaların yabancı marka tutuculuğunun kırılabilmesi için Türk makine üreticisi firmaların bu tarz toplantılar ile somut iş birliklerine gitmesi gerektiğini söyledi. Çimento firmalarının yerli makine üreticilerini daha yakından tanımasının önemine değinen Güçlü; “Elimizde iki sektör var. Biri makine, diğeri çimento. Bu iki sektör stratejik noktalarda birbirleri ile kesişiyor. İmalat sektörünün her alanında olduğu gibi bizim de makineye ihtiyacımız var.

Ancak bu makinelerin sorunsuz çalışması gerekiyor. Çimento üreticileri için bir makinenin arıza yapması ciddi zararlara yol açabilir. Bu nedenle kaliteli makineleri tercih etmeliyiz.Günümüzde bu kalitede yerli üretim makineler olduğunu herkes biliyor”dedi. Makine performansının yanısıra sürekliliğin de önemine değinen Güçlü, çimento fabrikalarının hiç durmadan çalıştığını söyledi. Güçlü;“İş birliğimiz bu toplantı ile sınırlı kalmamalı. Önümüzdeki engelleri birlikte aşmalıyız” dedi.

Dalgakıran;“Yabancı marka tutuculuğunun kırılması ve yerli makine üretiminin daha kaliteli boyuta taşınması için üretim standartlarımızı geliştirdik” dedi.


Katılımcılar fikrini söyledi

Tüm katılımcıların aktif bir şekilde fikirlerini beyan etmesi istenen toplantı sırasında çimento ve makine üreticisi firmaların yöneticileri tek tek söz aldı.Yerli makine kullanımının artması için makine sektörüne ve çimento sektörüne düşen görevlerin neler olduğunu söylediler. Katılımcı firma temsilcilerinin ortak görüşü “Yabancı marka tutuculuğunun kırılması ve yerli makinedaha kaliteli boyuta taşınması için üretim standartlarının geliştirilmesi” oldu.

Bilgi ve danışma hattı kurulmasına dair karar alınan toplantıda, satış sonrası hizmetlerinde bu bilgi hattı ile sağlanabileceği belirtildi.Kapanış konuşmasını yapan Dalgakıran,kurumsal iş birliği konusunda ne gibi adımlar atılması gerektiğini anlattı. İş birliği için bu toplantıların önemine değinen Dalgakıran, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği koordinasyonu ile diğer imalat sanayi kollarıyla da çimento sektöründe olduğu gibi toplantılar yapılacağını belirtti.

Güçlü; “Yenileme ve modernizasyonla ilgili yeni projelerle çimento sektörü daha da büyüyecek.Bu gelişmeler doğrultusunda yerli makine üreticileriyle çalışmayı arzuluyoruz” dedi.