Denizli’de 19-22 Haziran 2012 tarihleri arasında 15. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi düzenlendi.

Denizli’de 19-22 Haziran 2012 tarihleri arasında 15. UluslararasıMakine Tasarım ve İmalat Kongresi düzenlendi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin sponsor olarakdestek verdiği kongrede, alanında seçkin akademisyenlerle profesyoneller bir araya geldi.

Uluslararası makine tasarım ve imalat sektörünün15. kez bir araya geldiği UMTIK 2012 (15. InternationalConference on MachineDesign and Production) kongresiDenizli’de gerçekleşti. Makina Tasarımve İmalat Araştırma Merkeziüyeleri ile ODTÜ Makina MühendisliğiBölümü öğretim üyelerinden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından organize edilen ve dört gün boyunca devam eden UMTIK 2012’ye Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği sponsor oldu.

UMTIK 2012’de Türkiye’den ve dünyanınbirçok yerinden, alanında uzmanakademisyenlerle profesyonellerbuluştu. Makine tasarımı, imalatı,sistemler ve teknolojideki son gelişmelerin tartışılabileceği bir forum oluşturuldu. Kongre kapsamında;üretim süreçlerinin tasarımı, makine tasarımı, uygulamaları, mühendislik tasarım metodolojisi ve tasarım modelleri, mühendislik tasarımında yeni yaklaşımlar gibi konular gündeme geldi.

Bununla beraber MEMS’in mekanik tasarımı ve üretimi, makine tasarım ve imalatında ileri malzemeler,imalat sistemlerinin ve proseslerinin modellenmesi ve simülasyonu,bilgisayar destekli tasarım ve imalat,bilgisayar tümleşik imalat sistemleri,esnek ve dağınık imalat sistemleri konuşuldu.Sürdürülebilir imalat, mikroüretim, makine tasarım ve imalatında akıllı sistemler, tasarım ve imalatta yeni gelişen teknolojiler, tasarım ve imalatta mühendislik eğitimi gibi konu başlıklarına yer verildi. Kongre sonunda etkinliğe sağladığı katkıdan dolayı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ne teşekkür plaketi takdim edildi.

ÜSİMP 5. UlusalKongresi’nden birliğimize plaket

Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 21-22 Haziran 2012 tarihleri arasında Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun (ÜSİMP) 5. Ulusal Kongresi gerçekleşti. Verdiği desteklerden dolayı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ne plaket verildi.

Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’dakikampüsünde yapılan veiki gün süren ÜSİMP 5. UlusalKongresi’ne akademi ve sanayidünyasından çok sayıda isim katıldı.Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerinizlediği kongrenin bu yılki ana teması“Üniversite Sanayi İşbirliği SürecininYönetimi” olarak belirlendi. Kongrenin birinci gününde Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’ne desteklerinden dolayı plaket verildi.

Birlik adına plaketi Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcı Vekili Esra Arpınar aldı.2007 yılında çalışmalarına başlayan ÜSİMP, 5. Ulusal Kongresi’ni Sabancı Üniversitesi, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve İstanbul Sanayi Odası’nın işbirliği ile düzenledi.

Üniversitelerde yeni teknoloji üretilmesine, üretilen teknolojilerin topluma aktarılmasının teşvik edilmesine,üniversitelerde teknoloji transfer mekanizmalarının geliştirilmesine ve sanayi sektörünün teknoloji ithal eden bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden bir yapıya dönüşmesine yönelik konuşmalar yapıldı.

Sektörün üniversitelerleetkin bir işbirliği içinde, rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesi adına görüşler belirtildi.

Kongrenin açılış konuşmaları, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısıve ÜSİMP 2012 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,ÜSİMP Platform Başkanı Prof. Dr.Hamit Serbest, İSO YK Başkan Yardımcısı Nuri Tuna ve Sabancı ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Nihat Berker tarafından yapıldı.

Üniversite sanayi işbirliği süreci konusunda önemli çalışmalarda bulunan ulusal ve uluslararası düzeyde konuşmacıların deneyim paylaşımında bulunduğu kongrede “Üniversite Sanayiİşbirliği Sürecinin Yönetimi” ana teması;“Stratejik Ar-Ge Yönetimi Süreçleri”,“Entelektüel Varlık Yönetimi”, “ArayüzlerinRolü ve Yönetimi”, “Üniversite Sanayi İşbirliğinde Performans Yönetimi”ve “Üniversite Sanayi İşbirliğinde Kamu Yönetiminin Rolü” alt temaları ile birlikte uluslararası boyutta ve somut öneriler getirmesi amacıyla konuşmalar yapıldı. ÜSİMP 5. Ulusal Kongresikapsamında “Teknoloji Yol Haritası Eğitimi”ve “Temel Fikri Mülkiyet Hakları(FM) ve Lisans Süreçleri Eğitimi” gerçekleştirildi. Düzenlenen Poster BildiriOturumu ile katılımcıların katkılarınısunabilmeleri sağlandı.