İMDER ve İSDER’in düzenlediği Vizyon 2023 toplantısı Ankara’da27 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşti. Kentsel...

İMDER ve İSDER’in düzenlediği Vizyon 2023 toplantısı Ankara’da27 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşti. Kentsel dönüşümprojelerinde yerli markalara öncelik verilmesinin vurgulandığıtoplantıda Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği YönetimKurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, makine sektörünün 100milyar dolar ihracat hedefinin altını çizdi.

Sektörleri 2023 hedefine hazırlamakamacıyla düzenlenenVizyon 2023 toplantısında, bukez kamu ve iş, inşaat makineleri üretici ve kullanıcıları bir arayageldi. Ankara’da 27 Haziran 2012tarihinde “Kamu ve İş-İnşaat MakineleriBuluşması” adıyla düzenlenen organizasyon Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün himayesinde Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin (İSDER) desteği ilegerçekleşti.

Toplantıda iş ve inşaat makineleri kullanıcıları ve üreticilerini yakından ilgilendiren 400 milyardolarlık Kentsel Dönüşüm projesine değinildi. Vizyon 2023 toplantısına Bilim,Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün; Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran; Makine ve Aksamları İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu;Makine ve Aksamları İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı SerolAcarkan; İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Divriş; İSDER YönetimKurulu Başkanı Rızanur Meral ve çoksayıda sektör temsilcisi katıldı.

“İhracat dokuz yılda, dokuz kat arttı”Toplantıda konuşan İMDER BaşkanıCüneyt Divriş iş ve inşaat makinelerisektöründe 127 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek; “İş makinelerinin2002 yılı ihracatı 126 milyondolar seviyesindeyken 2011 yılında burakam 1 milyar 300 bin dolar oldu ve dokuz yılda dokuz kat büyüdü” dedi.

İş makineleri sektörünün 6 milyardolarlık ticaret hacminin önümüzdeki üç yılda 12 milyar doları aşacağını ifade eden Cüneyt Divriş; “Ülkemizde yedi yaşaralığında 61 bin adet civarında iş makinesi bulunmaktadır. 2010 yılında 7 bin700 adet, 2011 yılında 11 bin 250 adet iş makinesi satışı gerçekleşirken, 2012 yılıiçin yüzde 10’luk bir artış ile 12 bin 500civarında satış adedi beklenmektedir.2012’de Türkiye tarihinin en yükseksatış adet ve cirosuna ulaşılmasını sektörümüzden beklemekteyiz” dedi.

“KDV tüm iş makinelerinde yüzde 8’e çekilmeli”

İş makineleri sektöründe Türkiye’ninAvrupa’da 4’üncü, dünyada ise 11’incibüyük pazar olarak yerini aldığını söyleyen Divriş; “Türkiye iş makineleri pazarında, Çin’den ve Hindistan’dansonra sekiz yıldır en hızlı büyüme oranına sahiptir. Sektörümüzün önü açık. Kentsel dönüşüm, ulaşım, lojistik,enerji, alt ve üst yapı gibi bir ülkeyi ayakta tutacak olan tüm çalışmalariçin iş makineleri sektörüne ihtiyaç var ve bizler de bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

2023’e kadarplanlanan projelerin yılda 15 bin operatöre, binlerce imalat, servis vesatış için acil kalifiye eleman ihtiyacına neden olacağını vurgulayan Cüneyt Divriş sektörün sorunlarına dadeğinerek; “Bildiğiniz üzere Makine Sektörü Strateji Belgesi’nde yatırımların teşvik edilmesi amacıyla leasingli alımlarda KDV oranının yeniden yüzde 1’e düşürülmesi önerildi. 2011yılı Aralık ayında da bazı mal grupları için bu oran uygulamaya alındı” dedi.

Cüneyt Divriş; “KDV’nin yüzde 1’edüşürülmesi sektörümüzde bir canlanma yaratmışsa da bazı sorunlarıda beraberinde getirmiştir. Talebimiz tüm iş makinelerinde KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi yönündedir” dedi.

“Entelektüel sermayenin birikimi sağlanmalı”

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran kapsamlı teşvik paketi için öncelikle hükümete teşekkür ederek konuşmasına başladı. Makine ihracatında 2023 yılı hedefiyle ihracatın artmasının amaçlandığına dikkat çeken Dalgakıran;“Yıllarca destek istedik; ancak son teşvikle bize dendi ki, ‘Halep orda ise arşın burada’. Şimdi sanayimizin inovatif kısmının kendini gösterme zamanı”dedi.

Türkiye sanayisinin bugüne kadarki çabası sayesinde dünyanın 17.büyük ekonomisine ulaşıldığına vurgu yapan Dalgakıran; “Artık hedef büyük.Bu doğrultuda da ihtiyaçlarımız farklılaştı.İş dünyasının kendisini yeniden analiz edeceği bir döneme girdik. Bununasıl yapabiliriz konusunda net birfikrimiz yok. Ancak bunun üzerinde akıl yormalıyız.

Nasıl ki daha kaliteli insangücü için projeler üretiyorsak, bu konudada farklı düşünceler ortaya koymalıyız.Entelektüel sermayenin birikimi sağlanmalı.” dedi.

“Yeri malı yurdun malı,dünya bunu kullanmalı”Yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilenVizyon 2023 toplantısındaiş ve inşaat makineleri sektörünün önümüzdeki süreçte karşılaşacağı gelişmeleri değerlendiren Bakan NihatErgün; “Sloganımız ‘Yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı’ olmalı.

Sadece kendimiz için üretmemeliyiz.Ancak yerli üretimin rekabet gücükazanabilmesi için de önce iç pazarda karşılık bulması, sonrasında dış dünyaya açılması gerekir. Aksi takdirde küresel arenada başarılı olmak mümkündeğil” dedi. Sektörde yerli ürünkullanımını sağlamak için bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğinede dikkat çeken Bakan Ergün; “Eğer kalite, fiyat, satış sonrası hizmet gibi konularda önemli bir fark yoksa yabancı ürün kullanmayı hiçbir suretle izah etmek mümkün değil. Ne yazıkki biz de bunun ötesinde, sırf yabancı marka olduğu için pahalı olduğu halde bazı ürünler tercih ediliyor. Buna bireysel ve firma bazında rastlamamız mümkün.

Örneğin; bazı belediyelerimizinbu yöndeki yaklaşımlarını anlamamız mümkün değil” dedi. Bu tür yaklaşımların dış ticaret rakamlarına ve cari açığa olumsuz etki edeceğinin çok iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ergün; “Bunlar ülkemizin üretim becerisini ve rekabet gücünüde etkilemektedir. Hiçbir zaman kendimiz üretelim kullanalım demiyoruz.

Tam tersine dışa açılalım, dünyayıkeşfedelim, yenilikler oluşturalımdiyoruz. Ancak yerli üretim dünyadarekabet gücü kazanabilmesi için önceiç pazarda karşılık bulmalı ve ayaklarıyere basmalı” dedi.Türkiye’deki firmaları başta kamuda olmak üzere büyük alıcılarla buluşturduklarını ifade eden Bakan Ergün,çıkardıkları yasa ile ürün yüzde 10pahalı dahi olsa yerli malının tercih edilmesinin önerildiğini belirtti.

İş ve inşaat makine sanayisinin bir araya geldiği Vizyon 2023 toplantısında, yerli makine kullanımının artacağının sinyalleri verilirken sektörün 2023 ihracat hedefi de vurgulandı.