Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orta Anadolu İhracatçılar Birliğine (OAİB) bağlı birliklerin yönetim kurulu başkanlarıyla buluştu...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orta Anadolu İhracatçılar Birliğine (OAİB) bağlı birliklerin yönetim kurulu başkanlarıyla buluştu. Türkiye’nin ihracattaki yol haritasını yönetim kurulu başkanlarıyla paylaşan Nihat Zeybekci, makine üreticisine sunulacak desteklerle ilgili de bilgi verdi. görüşmelere MAİB ve MTG’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran katıldı.

OAİB’ye bağlı birlik başkanlarının ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artırılması hususunda Ekonomi Bakanlığının tüm ihracatçı birliklerine destek ve katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti. 2023 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladıkları makro hedefler olduğunu söyleyen Nihat Zeybekci, 2014- 2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2014 yılında yüzde 4 büyümeyi, 867 milyar dolarlık milli gelire ve 11 bin 277 do - larlık kişi başı gelire ulaşmayı, 166,5 milyar dolarlık ihracat ve 262 milyar dolarlık ithalat yapmayı hedefliyoruz” dedi. Ekonomi Bakanlığı olarak 2023 ve OVP hedefleri doğrultusunda çalışmaya ve politika araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecekleri mesajı veren Nihat Zeybekci, 500 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmenin ve dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almanın birer nicelik hedefi olduğunun altını çizdi. Nihat Zeybekci, üretimin ve ihracatın ithalat bağımlılığını azaltmak, daha fazla katma değeri yurt içinde üretmek, ihracatın teknoloji içeriğini artırmak, ekonominin ihtiyacı olan yatırımları gerçekleştirmek ve üretimin ihtiyacı olan girdilerin tedarikini güvenceye almak zorunda olduklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin daha da güçleneceğini, daha hızlı büyüyeceğini ve dünya ekonomisindeki etkinliğinin artacağını ifade eden Nihat Zeybekci, “İhracatı artırmak, cari açığımızı azaltmak, üretim yapımızı iyileştirmek ve ekonomimizi daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Makine sektörü gelişimin temel taşı olacaktır”

Nihat Zeybekci özetle şunları söyledi: “Geleneksel üretim yöntemlerinin hızla değiştiği; talebin gerektirdiği hız, kalite ve şartlarda ürün imalatını sağlayan teknolojilere olan ihtiyacın her gün arttığı günü - müzde, makine üretimi rekabetçi üretim açısından en önemli sektör haline gelmiştir. Günümüzde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir kısmı bu alanlarda yoğunlaşırken, bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan yenilikçi ürünler, üretimde bu makineleri kullanan tüm sektörlerde rekabetçiliğe seviye atlatmaktadır. Makine sektörü, imalat sanayisinin diğer tüm sektörlerine yatırım ve ara malı niteliğinde girdiler sağlarken, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması ile de ekonomik anlamda lokomotif güce sahip bir sektördür. Makine imalat sanayisi, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin sanayileşmesinin itici gücüdür ve gelecekte de ülkemizin gelişiminin temel taşı olacaktır. Katma değeri yüksek ürünler üreterek, ihracat birim kilogram fiyatımızı artırabilir ve yüksek katma değerli ürünler ihraç ederek ihracat rakamlarımızı daha üst seviyelere çıkarabiliriz. Aksi takdirde 2023 hedeflerimize mevcut üretim yapımızla ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Türkiye’de bütün politika yapıcıları bunları göz önünde bulundurarak politika oluşturuyor. Türkiye, makine ve teçhizat, tıbbi aletler, bilgi iletişim makineleri, haberleşme, savunma sanayisi gibi yüksek katma değer sağlayan teknolojik sektörlerde üretim yaparak 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Bu konuda Ekonomi Bakanlığı olarak sanayicilerimizi desteklemekteyiz. Girdi Tedarik Stratejimiz (GİTES), Turquality Programı, Pazar Çeşitlendirmesi Stratejimiz, yurt dışı teşkilatımızı güçlendirmek için yaptığımız çalışmalar ve 2012’de yürürlüğe giren Yatırım Teşvik Paketimiz gerek nicelik gerekse nitelik olarak ihracatımızı ve üretimimizi geliştirme, ithalatımızı kontrol altına alma, ekonomimizde istihdamı, yatırımları artırma amaçlarına yönelik olarak şimdiye kadar yürütmüş olduğumuz çalışmalardır.”