Türkiye’nin makine ihracatı 2013 yılı sonunda 14 milyar dolara yükseldi. 2012 yılına göre yüzde 8 artış gösteren makine ihracatının performansını, uzmanların değerlendirmeleri ışığında, alt sektörlerin rakamsal analizleriyle okuyucularımıza sunuyoruz.

Türkiye’nin makine ihracatı 2013 yılı sonunda 14 milyar dolara yükseldi. 2012 yılına göre yüzde 8 artış gösteren makine ihracatının performansını, uzmanların değerlendirmeleri ışığında, alt sektörlerin rakamsal analizleriyle okuyucularımıza sunuyoruz.

Türkiye ekonomisi, 2012 yılında uygulanan ekonomiyi soğutma ve dengeleme politikaları ile oluşan yavaşlamanın ardından 2013 yılına yüzde 4 büyüme ve bunu destekleyen yatırım yapılabilir ülke kredi notlarına ulaşılması hedefiyle girdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2013 yılında ekonomide kademeli toparlanma gerçekleşti ve hedeflenen büyüme oranlarına ulaşıldı. 2013 yılında büyümenin dinamiklerine bakıldığında en önemli katkıyı özel tüketim harcamalarındaki canlanma ile kamu tüketimi ve özellikle yatırım harcamalarındaki sıçrama destekledi. Özel sektör yatırımları ilk dokuz ayda küçülürken, net ihracatın katkısı ise negatif oldu. 2013 yılında ihracat artışı neredeyse olmadı ve geçen yılki gibi 151,7 milyar dolarda kaldı. İthalat ise yüzde 6 artarak 250 milyar dolara yükseldi. Uzmanlar ihracat artışında yavaşlamayı iki temel nedene bağlıyor. Bunlardan ilki; altın ihracatının 2013 yılında oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmesi, ikincisi ise yakın ve komşu ülkelerle yaşanan siyasi sıkıntıların ihracatı sınırlamasıdır. AB pazarlarında özellikle yılın ikinci yarısında başlayan canlanma ise ihracatı bir miktar destekledi. 2013 yılında cari açık kontrol altında tutulurken, işsizlik ve enflasyon oranlarında artışlar yaşandı. İşsizlik rakamı ortalama yüzde 9,5 ile 2013’ü kapatırken, enflasyon yılın ikinci yarısında yaşanan kur ve faiz artışları ile yüzde 7,4 olarak hedeflerin oldukça üzerinde gerçekleşti. 2013 yılında dünya ekonomisi yılbaşındaki beklentilerin ve 2012 yılının da altında yüzde 2,3 büyüdü. 2013, dünya ekonomisi ile ticareti açısından kademeli ve sınırlı bir toparlanma, büyüme yılı olarak geçti. 2013 yılında gelişmiş ülkelerde göreceli bir toparlanma, gelişen ülkelerde ise yavaşlama eğilimi ortaya çıktı. Avrupa Birliği ekonomileri yeniden büyümeye başladı. ABD, İngiltere ve Japonya ekonomilerinde büyüme hızlandı. Buna karşın Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya’nın yer aldığı BRIC ülkeleri ile diğer gelişen ülkelerin büyüme performansları potansiyellerinin altında gerçekleşti. Dünya ekonomisinin 2014 yılında yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Gelişmiş ülkelerin tamamında büyüme ortalamasının yüzde 2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Gelişen ülkelerde ise yüzde 5,1’lik büyüme oranı ile yine beklentinin altında kalacak. Dünya ekonomisindeki yavaşlamaya bağlı olarak dünya ticaretinin performansı da 2012 ve 2013 yıllarında düştü. Küresel krizin etkisiyle birlikte 2009 yılında yüzde 21,7 daralan dünya ticareti 2010 yılında yüzde 23,4 ve 2011 yılında yüzde 18 büyüyerek 17,8 trilyon dolara ulaşmıştı. 2012 ve 2013 yıllarında ise dünya ticaretinde durağanlık yaşandı. 2012 yılında dünya ticareti değer bazında sadece yüzde 0,2 büyüyerek 17,9 trilyon dolar oldu. 2013 yılında ise öngörülen yüzde 3’lük büyüme ile küresel ölçekte 18,4 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. 2014 yılında ise dünya ticaretinin miktar olarak yüzde 5, değer olarak ise yüzde 4 büyümesi ve 19,1 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN MAKİNE İHRACATI YÜZDE 8 ARTTI

Uzmanlara göre, 2023 yılında 100 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 20’sini karşılaması beklenilen Türk makine sektörünün hedeflerine ulaşabilmesi için ilgili devlet kurumları tarafından desteklenmesi gerekiyor. Dünyadaki mevcut yapıya ve süregelen sorunlarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 8 büyüme oranı yakalayan makine sektörünün ihracatı 14 milyar dolara yükseldi. Türkiye, 31 milyar dolarlık makine ithal ediyor. Sektör temsilcilerine göre bu rakamın yüzde 70’lik kısmını karşılayacak makineler Türkiye’de üretilebildiği halde ithal ediliyor. İlgili kamu kurumları nezdindeki çalışmalar neticesinde, kamu ihalelerinde, fiyatı yüzde 15 yüksek olsa dahi Türk mallarının alımına yönelik karar çıkarıldı. Bir ülkenin makine sektöründe gelişme sağlamadan ülke ekonomisinde ciddi bir ilerleme kaydedilemeyeceği görüşünde birleşildi. 2013 yılında makine sektörünün gerçekleştirdiği 14 milyar dolarlık ihracatın 4 milyar dolarını aksam ihracatı oluşturuyor. Türkiye ise 5 milyar dolarlık aksam ithal ediyor. Son 12 yılda makine ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 27’den yüzde 46’ya yükseldi. Makine ihracatında 2013 yılında Almanya pazarında yüzde 6, Amerika pazarında yüzde 9 artış gözlendi. Bu artış oranları, kalkınmış ülkelerin Türkiye için çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin makine ihracatında ilk 10 ülke listesinde Almanya 2,1 milyar dolar ihracat değeriyle ilk sırada bulunuyor. Makine gerçekleştiren alt sektör, klima ve soğutma makineleri oldu. 2013 yılının söz konusu ürün grubunda gerçekleştirilen ihracat 2,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Listenin ikinci sırasında bulunan motorlar, aksam ve parçaları kaleminde 2012 yılında 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2013 yılında yüzde 8,8 artışla 1,8 milyar dolara yükseldi. Diğer yıkama ve kurutma makineleri, aksam ve parçaları ürün grubu en fazla ihracat yapılan üçüncü kalem oldu. 2013’te 1,3 milyar dolar değerinde ürün ihraç eden söz konusu mal grubunun, 2012’deki ihracatı 1,2 milyar dolar seviyesindeydi. Diğer yıkama ve kurutma makineleri, aksam ve parçaları ürün grubunun ihracatı da 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artış gösterdi.

MAKİNE İHRACATINDA ALMANYA YİNE İLK SIRADA

Makine sektöründe en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke listesinin ilk sırasında Almanya yer alıyor. Almanya’ya 2012 yılında 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam, 2013’te yüzde 6 artışla 2,1 milyar dolara yükseldi. İkinci sıradaki İngiltere’ye yönelik makine ihracatımız 2013 yılının Ocak-Aralık döneminde 921 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2012 yılında söz konusu ülkeye yönelik makine ihracatımız 876 milyon dolar seviyesindeydi. İngiltere’ye yönelik ihracatımızdaki artış yüzde 5,2 olarak kaydedildi. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 listesinin üçüncü sırasındaki ABD’ye 2012 yılının Ocak-Aralık döneminde 754 milyon dolarlık makine ihraç edilirken bu rakam, 2013 yılının aynı döneminde, yüzde 9,1 artışla 823 milyon dolar seviyesine ulaştı.