Türk savunma sanayiinin lokomotifi olan kara araçları sektörünün geçmişten günümüze bir analizinin yapılarak geleceğe dönük iddialı ve savunma sanayiine örnek amaçlar belirlenmesini...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ileri teknoloji silah, araç ve gereçlerle donatılması ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir savunma sanayii alt yapısının oluşturulması hedeşeri çerçevesinde, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ihtiyaçların yurt içi karşılanma oranının artırılmasını sağlamak amacıyla mevcut tasarım, geliştirme ve üretim altyapısının güçlendirilmesi ve projeler çerçevesinde yan sanayi katılımının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Bu faaliyetler bütünü, her bir sektörün kendi dinamikleri içinde değerlendirilerek; sektörel amaç ve hedeşer ile uygulamaya sokulmaya başlandı. 16 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen “Türk Kara Savunma Sektörünün Ulaştığı Nokta ve Hedeşer Endüstri Günü” ile kara araçları nda tasarım, geliştirme, üretim ve entegrasyon kabiliyetlerinde dünden bugüne ulaşılan nokta, öğrenilen dersler, uygulanan politikaların analizi, otomotiv sanayii ve savunma sanayii işbirli- ğinde yan sanayi payına ilişkin değerlendirmeler ve geleceğin resmedilmesine yönelik konuların irdelendi. 17 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilen Güç Grubu Çalıştayı kapsamında ise; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın tank, zırhlı araç ve taktik araç ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kara Araçları Daire Başkanlığı tarafından hali hazırda yürütülmekte olan ve gelecekte yürütülmesi öngörülen projelerde ihtiyaç duyulan güç grupları göz önüne alındı. Ülkemizdeki motor, transmisyon ve yardımcı sistemlerine yönelik kabiliyetlerin belirlenmesi ve bu alanlardaki altyapımızın mevcut ve müteakip projelerde kullanılabilmesine yönelik görüş ve stratejiler ortaya konarak, orta ve uzun vadeli yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.