1973 yılında kurulan ar-san makina, 15 bin metrekare kapalı alanda tuğla ve kiremit fabrikalarında kullanılan yedek parçaları üretiyor. tam otomatik ve yarı otomatik anahtar teslim tesisler kuran firma, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor...1973 YILINDA KURULAN AR-SAN MAKİNA, 15 BİN METREKARE KAPALI ALANDA TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARINDA KULLANILAN YEDEK PARÇALARI ÜRETİYOR. TAM OTOMATİK VE YARI OTOMATİK ANAHTAR TESLİM TESİSLER KURAN FİRMA, ÜRETİMİNİN YÜZDE 80’İNİ İHRAÇ EDİYOR.

 

Ar-San Makina İmalat Ticaret A.Ş. 1973 yılında tuğla ve kiremit fabrikalarında kullanılan yedek parçaları üretmek amacıyla kuruldu. Ar-San Makina Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kayılı, firmalarının üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kayılı: “Ar-San Makina 15 bin metrekare kapalı alanda tuğla ve kiremit sektörüne hitap eden makine ve ekipmanları üretiyor. Firmamız sadece makine değil, proje bazlı anahtar teslim tam ve yarı otomatik tesisleri de kuruyor. Bunun yanı sıra maden sektörüne yönelik, bentonit tesisi, tuz kırma-eleme tesisi, kömür kırma eleme tesisi ile çimento fabrikaları için bazı ekipmanlar gibi üretimlerimiz de bulunuyor.”

 

Ar-San Makina’nın faaliyet gösterdiği Çorum ilini makine sektörü açısından değerlendiren Zafer Kayılı; iç pazarla sıkışıp kalmayarak dışa yönelen üretim sayesinde ilin makine sektöründe adını duyurur hale geldiğini söyledi. Ar-San Makina Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kayılı: “20. yüzyılın son çeyreğinde Çorum’da tuğla ve kiremit sektöründe bir çıkış yaşanması, bu sektöre yönelik makine üretimini de beraberinde getirmiştir. Buna paralel olarak Çorum çimento fabrikası da makine üretiminin gelişmesini desteklemiştir. Ardından değirmen makineleri üzerine üretim yapan firmaların artması ve güçlenmesiyle, bu sektöre yönelik yan sanayi de gelişmiştir.” Ar-San Makina olarak dış pazara oldukça önem verdiklerini söyleyen Zafer Kayılı, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap

ülkelerine de ihracat yaptıklarını söyledi. Kayılı: “Ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyetlerle ihracat ilişkisi içindeyiz. Ayrıca Avrupa ve Arap ülkelerine de ihracat yapmaktayız.”


ÜRETİMİN YÜZDE 80’İ DIŞ PAZARA

İç pazardaki makine satışlarına değinen Zafer Kayılı, üretimlerinin en çok yüzde 20’lik oranını iç pazara sunduklarını söyledi. Kayılı: “Firmamız üretiminin yüzde 10 ila 20’si iç pazara sürülmektedir. 2011 yılında Türkiye çapında tüm tuğla ve kiremit üreticilerinin güçlendirilmesi için devletin gerekli eğitim, kredi, hibe gibi destekleri sağlamasını diliyoruz. Bu konu dolaylı gibi görünse de tuğla ve kiremit makinecilerini direk olarak ilgilendirmektedir.” Kayılı firma olarak gelecek hedeflerini saptarken kendi firmalarının ve ülkenin ekonomik dinamiklerinin yanı sıra globalleşen dünyanın geneline bakmak gerektiğinin altını çiziyor. Kayılı: “İhracat yönünden bakacak olursak, bizim dışımızda gelişen ve kontrol edemediğimiz global parametrelerin pozitif yönde gelişmesini ve küresel krizin olumsuz etkilerinin azalmasını umuyoruz. Yatırımcısına kriz nedeniyle kredi sağlayamayan ülkelere yaptığımız ihracat oranımızın duraklama döneminden tekrar yükselişe geçmesi en büyük beklentimiz.” Zafer Kayılı; Çorum ilinin lojistik sorununun firmaları önünde büyük engel oluşturduğunun altını çiziyor ve yetkilileri bu soruna bir çözüm getirmeye davet ediyor. Kayılı: “Coğrafi konumumuz değiştirilemeyeceğine göre Çorum’da üretim yapmakta olan tüm firmaların bu lojistik sorununun çözülebilmesi için, yetkili mercilerin bu konuya bir çözüm getirmelerini tüm Çorum halkı istemektedir. Burada büyümekte olan üretim ağının önündeki bu engelin kaldırılması en büyük temennimiz.”

 

“DAHA GERÇEKÇİ TEŞVİKLER OLMALI”

Ar-San Makina Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kayılı, altyapı ve Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra pazarlama faaliyetlerinin önemine değindi ve firmalara sunulan teşviğin bilgilendirilme eksiği sebebiyle tam randımanlı kullanılmadığının üzerinde durdu. Kayılı: “Alt yapının yanı sıra pazarlama faaliyetlerinin sürekli iyileştirilerek devam ettirilmesi gerekir. Bu noktada devlet tabanlı kurum ve kuruluşların firmalara verdiği pazarlama desteklerinin içeriği geliştirilebilir ve firmaların bu destekleri kullanması için daha gerçekçi teşvikler ortaya konulabilir. Firmaların kendisini geliştirmesi ve ilerlemesi için sunulan olanakları yeterince kullanılmadığını, bunun sebebinin de bilgilendirme eksikliği ve uygulama zorluğu olduğunu düşünüyoruz.”

 

 

 


Zafer Kayılı

Ar-San Makina Yönetim Kurulu Başkanı

“2011 yılında Türkiye çapında tüm tuğla ve kiremit üreticilerinin güçlendirilmesi için devletin gerekli eğitim, kredi, hibe gibi destekleri sağlamasını diliyoruz. Bu konu dolaylı gibi görünse de tuğla ve kiremit makinecilerini direk olarak ilgilendirmektedir.”