TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (TÜSİAD) TARAFINDAN TANITILAN “SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ: YENİ SANAYİ DEVRİMİNİN EŞİĞİNDE İŞ VE YAŞAM YETKİNLİKLERİNİN ANAHTARI” BAŞLIKLI RAPOR, SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLERİN İNSAN KAYNAĞINDA ARANAN NİTELİKLER OLDUĞUNU VURGULUYOR.

Dijital dönüşüm temelli geleceğe hazırlanma sürecinde farklı yetkinlikler ve becerilerle donatılmış insan kaynağı ihtiyacını tartışmak amacıyla TÜSİAD tarafından düzenlenen “Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri” etkinliği, Kasım ayının başında İstanbul’da yapıldı. Etkinlikte teknik bilgi kazanımının yanı sıra önemi hızla artan yaratıcı düşünme, gelişmeye açıklık, öz yönetim, ekip çalışmalarına yatkınlık, zaman yönetimi, iletişim gibi “sosyal ve duygusal beceriler” ele alındı.

Etkinlik kapsamında TÜSİAD’ın “Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde İş
ve Yaşam Yetkinliklerinin Anahtarı” başlıklı raporu da kamuoyuna tanıtıldı ve uzman konuşmacılarla sunum ve panel gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, dijital dönüşümün merkezinde insanların olduğunu vurgularken, “Bu dönüşümün bir fırsat yaratabilmesi için farklı yetkinlikler ve becerilerle donatılmış insan kaynağına duyulan ihtiyaç had safhada. Teknik bilgi kazanımının yanı sıra gelişmeye açıklık, öz yönetim, yaratıcılık, sorumlu karar alma, iletişim ve ilişki kurabilme gibi ‘sosyal ve duygusal beceriler’ giderek önem kazanıyor. İnsan kaynağı yetkinliklerini tartışırken sadece bilişsel becerilere ve dijital yetkinliklere vurgu yapmak eksik bir yaklaşım olacaktır. Robotların insanın elinden alamayacağı işler, güçlü sosyal ve duygusal beceriler gerektiren işler olacak.

Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri, okul öncesinden üniversiteye kadar ve tüm yaşam boyunca bireylere kazandırılacak şekilde, örgün ve yaygın eğitimin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu. Rapora ilişkin görüşlerini paylaşan TÜSİAD Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı Nüket Küçükel ise sosyal ve duygusal becerilere sahip insanların özel, okul ve iş hayatlarında başarılı, huzurlu ve mutlu olabildiklerinin araştırmalarla ortaya koyulduğuna dikkat çekti ve “İyi olma halleri ve yaşam kaliteleri gelişen kişiler, daha üretken ve yaratıcı olma şansına da sahip oluyor. Eğitim sistemimizin hem sosyal duygusal hem de bilişsel becerileri güçlü nesiller yetiştirmesi, üzerinde önemle durulması gereken bir konu” dedi.

TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını yönetebilmesine işaret eden ‘sosyal duygusal beceriler’in önemi 21’inci yüzyıl becerileri kapsamında giderek ön plana çıkıyor. Bu becerilerin erken yaştan itibaren kazandırılmasına özel bir önem verilmesi gerekiyor. Bu beceriler, öğrencilerin hem akademik hem de teknoloji ve dijitalleşmenin etkisiyle hızla dönüşen ekonomik alanda güçlenmelerini sağlayacak.”

SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME GELECEKTE DAHA DA ÖNEMLİ OLACAK

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri Prof. Dr. Fatoş Erkman, Doç. Dr. Mine Göl Güven, Dr. Behice Ertenü, Dr. Gülistan Gürsel Bilgin, Nişvan Kabakçı, Maggie Pınar, Nur Mardin ve Merve Kırmacı tarafından hazırlanan raporun hazırlık sürecinde insan kaynakları yöneticileri, eğitimciler ve lise çağındaki gençlerle odak grup toplantıları; kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla çalıştaylar düzenlenmiş. Rapor, sosyal ve duygusal becerilerin öneminin altını çizmeyi ve insan kaynağımıza etkili şekilde kazandırılabilmesi için kamu, özel sektör ve STK’ların rollerini ortaya koymayı amaçlıyor. Türkiye’de ve dünyada sosyal ve duygusal öğrenmeyi destekleyen uygulamalar ve sonuçları hakkında paylaşımlara yer verilen raporda, geleceğe yönelik atılması gereken adımlar hakkında öneriler de sunuluyor.

Dünya üzerindeki benzer çalışmalardan alıntılar da içeren rapora göre iş başarısında mantıksal zeka yüzde 1 ila yüzde 20 arasında başarı getirirken, duygusal zekâ derecesi yüksek olan kişilerde iş başarısı yüzde 27 ila yüzde 45 arasında (Stein, J.S. & Book, E.H., “Duygusal Zeka ve Başarının Sırrı”, İstanbul: Özgür Yayınları, 2003) gerçekleşiyor. Bu veri, birinin diğerinden daha önemli olduğunu değil, duygusal zekâ ve bilişsel zekânın birbirinin tamamlayıcısı olduğunu gösteriyor. Yine rapordaki küresel araştırma sonuçlarından bir diğerine göre, her 10 işverenden 8'i sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini organizasyonları başarıya götüren en önemli ve bulunması en zor yetkinlikler olarak görüyor (ASPEN Enstitüsü, National Commission on Social, Emotional and Economic Development, “From a Nation at Risk to a Nation at Hope”, 2018). 2018’de yayımlanan Dünya Ekonomik Forumu İşlerin Geleceği Raporu da benzer bir sonuca işaret ediyor ve 2020’de karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, iş birliği ve duygusal zekânın öne çıkacağını vurguluyordu. Yine, yakın geçmişte 213 başlık üzerinde yapılan ve 270 bin öğrenciyi kapsayan bir meta-analiz, öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek için hazırlanan eğitim programlarının, aynı zamanda öğrencilerin akademik başarılarını yüzde 11 oranında arttırdığını da ortaya koyuyor (Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A., Taylor, R.D., & Schellinger, K.B., “The impact of enhancing students” Social and Emotional Learning: A Meta- Analysis of School-Based Universal Interventions, Child Development, 2011).

ABD’de yapılan bir başka çalışmaya göreyse, erken ço- cukluk döneminde duygusal ve sosyal becerileri yüksek olan çocuklar yetişkinliklerinde de akademik olarak başarılı oluyor ve iş bulma şansları yükseliyor. Ayrıca bu çocuklar ruhen sağlıklı oluyorlar ve madde kullanımı ile benzeri davranışlar bu çocuklarda daha az görülüyor (Akademik, Sosyal ve Duygusal Öğrenme İşbirliği/ Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), 2015). TÜSİAD’ın “Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde İş ve Yaşam Yetkinliklerinin Anahtarı” başlıklı raporuna, https://tusiad.org/tr/ yayinlar/raporlar/item/ 10450-sosyal-ve-duygusal- ogrenme-becerileri
İnternet adresinden ulaşılabilir.