UFUK AVRUPA PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN INNOVATIONGUIDE PROJESİ, TİM EV SAHİPLİĞİNDE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK TOPLANTIYLA RESMEN BAŞLADI. TÜRKİYE, HOLLANDA, İSPANYA VE MALTA’DAN ALTI KURULUŞTAN OLUŞAN PROJE, KIRSAL BÖLGELERDEKİ GİRİŞİMCİLİĞİ VE EKONOMİK KALKINMAYI TEŞVİK ETMEK İÇİN BÖLGESEL İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİNE VE KIRSAL İNOVASYON EKOSİSTEMLERİNİN BİRBİRİNE BAĞLANMASINA ODAKLANACAK.

Toplam 496.862,50 avroluk bütçesiyle 12 ay sürecek olan InnovationGUIDE, kırsal alanlarda sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme odaklı çalışan politika yapıcılar, araştırma kuruluşları, üniversiteler ve girişimcilerden oluşan tüm kesimlere dokunarak girişimcilerin inovasyon becerisini geliştirmeyi hedefliyor. Avrupa İnovasyon Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) tarafından finanse edilen InnovationGUIDE, derin teknoloji ve sosyal inovasyon girişimlerineodaklanan girişimcilerin Avrupa Tek Pazarından daha iyi yararlanmasını ve yeni yatırımcılar çekmesini sağlayarak proje kapsamındaki ülkelerin kırsal kesimini güçlendirecek.TİM liderliğinde; Maastricht Üniversitesi (Hollanda), Fundacion EmpresaUniversidad Gallega (İspanya), Malta Collegeof Arts Science and Technology (Malta), Social Entrepreneurs Association Malta (Malta) ve Startup Centrum (Türkiye) tarafından ortaklaşa yürütülen proje 12 ay sürecek.Proje; inovasyonu, girişimciliği ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek üzere kırsal alanlarda çalışan şirketler ve kurumlardan oluşan ağlar kurmayı ve mevcut ağları birleştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda InnovationGUIDE; inovasyon ajandasında geride kalma ihtimali bulunan önemli aktörlerin yeniliğe erişimde karşılaştıkları engelleri ele almayı ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında öncelikle odaklanılan bölge ve sektörlerde yaşanan ortak sorunlar ve ihtiyaçlar haritasının çıkarılması, yenilik odaklıyönetişim analizi raporlarının hazırlanması, finansal sürdürülebilirlik planlarının geliştirilmesi ve kırsal kesimde inovasyon uygulamalarını hızlandırmak için eylem planı oluşturulması planlanıyor. TİM’in ortaya koyduğu inovasyon odaklı ihracat stratejisinin mihenk taşlarından olacak InnovationGUIDE projesi, başta kırsal kesimin inovasyon dinamiklerine ışık tutacak çalışmalar sayesinde, her sektör ve bölgenin faydalanabileceği kaynakları ortaya koyarak geleceğin inovasyon ekosistemlerine öncülük edecek.