DÜNYA BANKASI İCRA DİREKTÖRLERİ KURULU, GEÇTİĞİMİZ YILIN SONUNDA, SERMAYE FİNANSMANI SAĞLANMASI VE ÖZEL SEKTÖR SERMAYESİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ YOLUYLA TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLEMEK VE TÜRKİYE’NİN SERMAYE PİYASALARINDAKİ İKLİM FİNANSMANINI ARTTIRMAK İÇİN 155 MİLYON DOLAR TUTARINDA KREDİYİ ONAYLAMIŞTI. KREDİ TUTARLARI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI (TSKB) ARACILIĞIYLA TÜRKİYE YEŞİL FONU’NUN SERMAYELENDİRMESİ İÇİN KULLANILIYOR.

Türkiye Yeşil Fonu kanalıyla yeşil şirketler ile yeşil dönüşüm sürecindeki şirketlere sermaye finansmanı sağlanacak. Fon, varlık yönetimi şirketlerinden Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ ile proje kapsamındaki uygulayıcı kuruluş tarafından yönetilecekken, proje finansmanı toplam büyüklüğünün; onaylanan kredi dışında toplam 250milyon dolar tutarındaki özel sermaye ile 405 milyon dolara ulaşması bekleniyor.Proje kapsamında, eşzamanlı olarak;

• Şirketlerin karbondan arınma uygulamaları ve yeşil teknolojilere yapacakları yatırımlar desteklenecek,

• Yeşil fon yoluyla özel sermaye sektörü geliştirilecek,

• Finansal sektörü çeşitlendirilecek, şirketlerin çeşitlendirilmiş uzun vadeli finansmana erişim imkanları geliştirilecek, Yüksek kaldıraç oranları düşürülecek, Yeşil dönüşüme ve geliştirilmiş iklim eylemine yönelik finansman hızlandırılacak.

Dünya Bankası’nın 2022 tarihli Ülke İklim ve Kalkınma Raporuna göre; Türkiye’deki şirketleri karbondan arındırmak, iklim değişikliğine uyum sağlamak, Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmak, şirketlerin büyüme potansiyellerini artırmak ve istihdam yaratmak için yeşil teknolojilere yatırım yapmak gerekiyor. Rapora göre; Türkiye’de enerji sektörü en büyük karbon emisyon kaynağı olarak vurgulanırken, bunu imalat sanayileri ve tarım sektörleri izliyor. Türkiye’de belirlenen yeşil hedeflere ulaşmak ve özellikle AB Yeşil Mutabakatının ardından, şirketlerin büyüme potansiyellerini korumak için karbondan arınmaları önem arz ederken, şirketlerin yeşil dönüşüme yönelik ihtiyaçları dikkate alındığında, bilgiyle birlikte uzun vadeli finansman ihtiyacı da öne çıkıyor ancak yeşil yatırımlara yönelik finansman imkânları geliştirilemiyor.Bu nedenle, Türkiye Yeşil Fonu ile özellikle KOBİ’ler ve orta ölçekli şirketler olmak üzere yeşil veya yeşil dönüşüm surecindeki yenilikçi şirketlere yapılan yatırımlara öncelik verilmesi hedefleniyor. Proje sayesinde, Türkiye’nin finans sisteminde özel sermayenin payı ve etkinliği artırılacakken, şirketler yeşil yatırımla ilgili fonlardan faydalanabilecekler. TSKB sermaye piyasası faaliyetleri yoluyla yeşil finansmana öncülük etme kapasitesini artırırken, şirketler karbonsuzlaşma süreçleri ve yeşil teknoloji yatırımları için uzun vadeli finansmana erişebilme imkânına sahip olacaklar. Türkiye’de ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu’nun, iklim risklerinin yönetilmesini merkeze alan yol haritası ile Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefine önemli bir katkı sağlayacağının altını çizen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç de Dünya Bankası’nın sağladığı fon hakkında, “Türkiye Yeşil Fonu ile ülkemizdeki firmaların yeşil dönüşüm yolculuklarında etkin rol oynamayı, sermaye piyasaları yoluyla iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini, miktarını ve çarpan etkisini artırmayı amaçlıyoruz. Firmalara sermaye yatırımı sağlayan bu fon kapsamında özel sektör sermayesini de harekete geçirmeyi hedefliyoruz.TSKB olarak, Türkiye Yeşil Fonu gibi yenilikçi kaynaklarla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nitelikli ve çok boyutlu katkı sunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulunuyor. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunanDünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise “Yeşil Finansman Projesi nihai olarak düşük karbonlu ve iklime dirençli bir ekonomiye geçişi destekleyecek, finansal sektörün çeşitlendirilmesine katkıda bulunacak ve uzun vadeli finansman, sermaye piyasaları ve istihdam yaratma için yerli kaynakların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Önerilen yapı ve sermaye piyasası araçları üzerindeki odak sayesinde, proje özel sermayeyi çekme ve piyasa yaratma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir.” sözlerini kullanıyor.