Hidrolik ve pnömatik sektörünü avrupa’da temsil eden cetop başkan yardımcısı wolfgang p. Weisser sektörün türkiye’deki durumunu moment expo’ya değerlendirdi. Weisser, “türkiye hidrolik ve pnömatik sektörü son 10 yıl içinde hızlı bir yükseliş gösterdi” diyor.HİDROLİK VE PNÖMATİK SEKTÖRÜNÜ AVRUPA’DA TEMSİL EDEN CETOP BAŞKAN YARDIMCISI WOLFGANG P. WEİSSER SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNU MOMENT EXPO’YA DEĞERLENDİRDİ. WEİSSER, “TÜRKİYE HİDROLİK VE PNÖMATİK SEKTÖRÜ SON 10 YIL İÇİNDE HIZLI BİR YÜKSELİŞ GÖSTERDİ” DİYOR.
   

CETOP (European Şuid Power), hidrolik ve pnömatik sektörüne ait bir Avrupa Komitesi. Temelleri 1962 tarihinde İsveç’te atılan CETOP, Avrupa’da, Türkiye’nin de içinde bulunduğ u 17 ülkenin hidrolik ve pnömatik sektörünün şemsiye organizasyonu. İmalatçı ve satıcı olarak toplam 1000’in üzerinde firmayı temsil eden CETOP, üyesi olan ülkelerdeki dernekler vasıtası yla da sektörün yaklaşık yüzde 85’ini temsil ediyor. CETOP Başkan Yardımcı sı (Pazarlama ve İletişim) Wolfgang P. Weisser sektörün Türkiye’deki durumunu değerlendirerek Moment Expo’nun sorularını yanıtladı. Türkiye hidrolik ve pnömatik sektörünün son 10 yıl içinde hızlı bir yükseliş gösterdi- ğini söyleyen Weisser, Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararası anlamda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin hem CETOP hem de AB için çok önemli bir partner olduğuna da değinen Weisser, “Türkiye dünya piyasalarının önemli bir oyuncusu. Bölgede bulunan pek çok uluslararası firmanı n üretim merkezleri de Türkiye’yi çok daha önemli bir konuma getiriyor” diye konuşuyor.  

AKDER 2002’DEN BERİ ÜYE
Haziran 2002’de Belçika’da yapılan CETOP kongresinde Avrupa Akışkan Gücü Komitesi’nin bir üyesi olan Akder ( Akışkan Gücü Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdaroğlu 2010 yı- lından itibaren 3 yıl süreyle CETOP Yönetim Kurulunda Ekonomik Komisyon başkanı olarak görev yapacak. Bu görev hem sektör hem de Türkiye açısından çok önemli. Serdaroğlu CETOP üyesi ülkeler ve o ülkelere ait akışkan gücü dernekleri şöyle sıralıyor: Belçika/ ŞMOP, Çek Cumhuriyeti/CHAP, Finlandiya/FHPA, Fransa/ARTEMA, Almanya/VDMA, İtalya/ASSOŞUID, Hollanda/FEDA, Norveç/HPF, Polonya/ CHPDC, Romanya/ŞUIDAS, Rusya/ FPA, Slovenya/FTS, İspanya/AIFTOP, İsveç/HPF, İsviçre/GOP, İsviçre/ SWISSMEM, Türkiye/AKDER ve İngiltere/ BFPA. CETOP Genel Kurulu, üye ülke dernek başkanlarından oluşuyor. Genel kurul her yıl bir kez toplanarak, sektörel gelişmeleri irdeliyor ve karalar alıyor. 2009 yılı genel kurulu Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi ve AKDER, CETOP grubuna ve toplantılara ev sahipliği yaptı. Genel kurul yanında CETOP yönetim kurulu da yılda 3-4 kez toplanıyor. CETOP 7 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. Yönetim kurulu ise; Başkan, Geçmiş Dönem Başkanı ve üyelerden oluşuyor. Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda komisyonlara da başkanlık ediyorlar. Akder Yönetim Kurulu Başkanı Serdaroğlu, CETOP bünyesindeki komisyonları ise şöyle sıralı- yor: “Ekonomik Komisyon, Pazarlama ve İletişim komisyonu, Teknik Komisyon, Eğitim Komisyonu. Yönetim kurulunda görev süresi 3 yıl olup en çok 2 dönem görev yapılabiliyor. Serdaroğlu bugün görev başında bulunan yönetim kurulu üyelerini ise şöyle sıralıyor: Başkan Fransa’dan Etienne Piot, Başkan Yardımcısı (Ekonomik) Finlandiya’dan Mr. Ilari Orpana, Başkan Yardımcısı (Pazarlama ve İletişim) Almanya’dan Wolfgang P. Weisser, Başkan Yardımcı sı (Teknik) Fransa’dan Roger J. Spéri, Başkan Yardımcısı (Eğitim) İngiltere’den John Savage, Geçmiş Dönem Başkanı İtalya’dan Amadio Bolzani, Onursal Başkan Almaya’dan Martin Weber ve Genel Sekreter Almanya’dan Sylvia Grohmann-Mundschenk.  

Kısaca CETOP ve çalışmaları hakkı nda bilgi verebilir misiniz?  
CETOP, Hidrolik ve Pnömatik sektörüne ait Avrupa Komitesidir. Temelleri 15 Haziran 1962 tarihinde İsveç’in Stockholm kentinde atılmıştır. Avrupa’da, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 17 ülkenin Hidrolik ve Pnömatik sektörünün şemsiye organizasyonu olarak görev yapmaktadır. CETOP imalatçı ve satıcı olarak toplam 1000’in üzerinde firmayı temsil etmektedir. Bu firmalarda yaklaşık 80 bin kişi çalışmakta olup 13 milyar Euroluk bir yıllık satış hacmi gerçekleştirmektedir. CETOP, üyesi olan ülkelerdeki dernekler vasıtasıyla Hidrolik ve Pnömatik sektörünün yaklaşık yüzde 85’ini temsil etmektedir. Tüm CETOP üyesi dernekler ve dolayısıyla AKDER üyesi firmalar da CETOP’un doğal üyesi konumunda bulunmaktadı rlar. CETOP üyesi birçok firma, dünya ölçeğinde üretim yapmakta ve pazarda lider konumunda bulunmaktadı r. CETOP, 50 yılı geçen faaliyetleri sırası nda birçok konuda başarılı projeler yürütmüştür, üyelerine birçok konuda destek vermektedir. Bundan 50 sene önce Avrupa akışkan gücü komitesini kurarak Avrupa birliği fikrine dahil olmuştur. CETOP kendisine üye olan dernekler ve onların üyeleriyle endüstrinin yararı için yakın bir şekilde çalışmaktadı r.  

Projelerinizden bazı örnekler verebilir misiniz?  
Neredeyse 50 yıllık varoluşunda CETOP, pek çok alanda başarı sağladı. Örneğ in komite, akışkan gücü için teknik rehber gelişimiyle ilgilenen ilk organizasyondu. CETOP’un bu tavsiyelerinin bir çoğu daha sonra ISO standartları- nın temelini oluşturdu. CETOP ayrıca eğitim gibi alanlarla da ilgilendi. CETOP üyelerine pek çok konuda yardı mcı oluyor. Bunları şöyle sıralayabilirim: İstatistikî Bilgiler, Avrupa ve dünyada Hidrolik ve Pnömatik konularındaki sektörel istatistik bilgileri derleyerek CETOP ve ISC üyelerine sunar. Bu istatistiksel çalışmalar sanayinin ihtiyacı olan güvenilir bilgileri içerir. Pazarlama ve İletişim, CETOP Rehberi, imalatçı, satıcı ve tüm sektör firmaları bilgilerini ürün bazında sektörün müşterisi konumundaki firmaların kullanımına sunmaktadı r. Bu yayın 1000’in üzerindeki firma ve ürünleri ile bilgileri içermektedir. Ayrıca tüm bu bilgilere CETOP’un www.cetop.org. adresli web sitesinden ulaşmak mümkündür. Fuar Katılımı, CETOP, üyesi olan akışkan gücü derneklerine fuarlara toplu katılım imkanı sağlayabilmektedir. CETOP, üyesi dernekler adına katıldıkları fuarlarda; firma bilgileri, pazarlama ve iletişim adresleri ve eğitim kitaplarını fuar ziyaretçilerinin hizmetine sunmaktadı r. Bu sayede CETOP üyesi firmalar tüm dünyadaki kullanıcılarla buluşabilmektedir. CETOP Eğitim ve Öğretim Girişimi, CETOP Avrupa bazında endüstriyel hidrolik, mobil hidrolik ve pnömatik eğitim ve öğretiminin standartları nı oluşturmaya çalışmaktadır. Bu standartlar; öğrencilerin, eğitimcilerin ve eğitim veren kuruluşların uyması gereken asgari standartları belirlemektedir. CETOP eğitim ve öğrenim tavsiyelerini açıklayan kitapçıklar yayınlanmı ş olup bu bilgiler aynı zamanda CETOP web sitesinde de yayınlanmakta-   dır. Teknik Komite, Teknik komite hem teknik, hem de mevzuatla ilgili tüm gelişmeleri takip etmektedir. CETOP bu konularda Avrupa Birliği komisyonları ile birlikte çalışmakta, bilgi ve deneyimlerini paylaşmakta ve lobi faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Makinelerin güvenliğ i, elektromanyetik uyum, gürültü emisyonu sınırlaması, basınçlı kaplar ile ilgili talimatlar, makine direktifleri gibi konularda çalışmalar sürdürülmektedir.  

Akışkan Gücü Derneği AKDER ile
olan bağlantılarınızdan bahsedebilir misiniz?  
Akder, Haziran 2002’de Belçika Brüksel’de yapılan CETOP kongresinde Avrupa Akışkan Gücü Komitesi’nin bir üyesi oldu. CETOP’un kuruluşunun 40. yılında Akder’in üyeliğinin gerçekleşmesi bizim için de özel oldu. CETOP ve Akder birlikte çok iyi çalışıyor. Örneğ in Türk Akışkan Gücü Derneği CETOP’a istatistiksel olarak katkıda bulunmanı n yanı sıra, yönetim kurulunda da yer alıyor. Ayrıca eğitim alanında da oldukça aktif. Haziran 2009’da Akder, CETOP2un genel kongresine ev sahipliği yaptı. Bu çok önemli ve Türk misafirperverliğini gösteren bir kongreydi  

Türkiye hidrolik ve pnömatik sektörünü
değerlendirebilir misiniz?
Türkiye hidrolik ve pnömatik sektörünü son 10 yıl içinde hızlı bir yükseliş gösterdi ve dünya hidrolik ve pnömatik sektöründe önemli bir yerde. Türkiye bu alanda hem ulusal hem de uluslar arası anlamda çok önemli bir yere sahip. Türkiye bu alanda sadece bir sektör pazarı değil aynı zamanda hem CETOP hem de AB için çok önemli bir partner, ayrıca dünya piyasalarının önemli bir oyuncusu. Bölgede bulunan pek çok uluslararası firmanın üretim merkezleri de Türkiye’yi çok daha önemli bir konuma getiriyor. Aynı zamanda Türkiye’deki eğitim sistemi de ileri seviyede ve Türk sanayiini olumlu bir şekilde destekliyor CETOP geleneksel olarak Türkiye ile çok iyi bağlara sahip ve Akışkan Gücü dernekleri arasında pek çok proje var. Gelecekte Türk hidrolik ve pnömatik sektörünün daha da gelişeceğine inanı- yoruz. Türk Akışkan Gücü Derneği Akder ve Türk piyasaları ile ilişkilerimizi daha da yoğunlaştırarak devam ettirmeyi çok istiyoruz.    

SPOT:     “ Türkiye hem CETOP hem de AB için çok önemli bir partner, ayrıca dünya piyasalarının önemli bir oyuncusu. Bölgede bulunan pek çok uluslararası firmanın üretim merkezleri de Türkiye’yi çok daha önemli bir konuma getiriyor.”  


Wolfgang P. Weisser - CETOP Başkan Yardımcısı (Pazarlama ve İletişim)
Gelecekte Türk hidrolik ve pnömatik sektörünün daha da gelişeceğine inanıyoruz.  


Ahmet Serdaroğlu - Akder Yönetim Kurulu Başkanı
Avrupa Akışkan Gücü Komitesi’nin bir üyesi olan Akder ( Akışkan Gücü Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdaroğlu 2010 yılından itibaren 3 yıl süreyle CETOP Yönetim Kurulunda Ekonomik Komisyon başkanı olarak görev yapacak.