Krizin etkileri bitti bitecek diye beklerken 2010 yılının ilk altı ayını geride bıraktık. Genel ihracatımız geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 21,5 oranında artarak 53 milyar dolara ulaştı. Bu dönemdeki istatistikî veriler ihracatımızın yeniden canlandığının umut verici göstergeleri.

KRİZİN ETKİLERİ BİTTİ BİTECEK DİYE BEKLERKEN 2010 YILININ İLK ALTI AYINI GERİDE BIRAKTIK. GENEL İHRACATIMIZ GEÇEN YIL AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 21,5 ORANINDA ARTARAK 53 MİLYAR DOLARA ULAŞTI. BU DÖNEMDEKİ İSTATİSTİKÎ VERİLER İHRACATIMIZIN YENİDEN CANLANDIĞININ UMUT VERİCİ GÖSTERGELERİ.

 

Dünya piyasalarını derinden etkileyen global krizin etkileri bitti bitecek diye beklerken 2010 yılının ilk altı ayını geride bıraktık. Genel ihracatımız geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 21,5 oranında artarak 53 milyar dolara ulaştı. Bu dönemdeki istatistikî veriler ihracatımızın yeniden canlandığının umut verici göstergeleri. Makine sektörü, dinamikleri itibariyle krizden en geç etkilenen ama aynı zamanda bu yarayı en zor saran sektörlerden biri. Bununla birlikte haziran ayında yüzde 12,8 oranındaki ihracat artışı önümüzdeki süreçte sektör ihracat artışının daha da ivme kazanacağını adeta ispatlıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisi 2010 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği yüzde 11,7'lik büyüme ile G-20 ülkeleri arasında Çin’den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi oldu. Aynı dönemde Çin yüzde 11,9, AB ekonomisi yüzde 0,3, Euro bölgesi ekonomisi yüzde 0,5 büyüme gerçekleştirdi. Kuşkusuz Türkiye ihracatı kriz sonrası dönemde tekrar büyümenin motor gücü oldu. Türkiye sanayisi bu krizde istihdam kaybına uğradı ama temel dinamiklerini yitirmedi. AB pazarına alternatif yeni pazarlar yarattı. Bugün Türk makine sanayicisi bir zamanlar yalnızca Avrupa’da belli başlı ülkeler tarafından üretilen makineleri başarıyla imal ediyor. Yüksek katma değer üreten, çok sayıda sektöre girdi sağlayan geniş bir yan sanayi ile çalışan sektörümüzün performansı kalkınma maratonunda çok önemlidir. İşte bu nedenle, bazı yapısal tedbirler alınması kaçınılmaz görünmektedir. Eximbank kredilerinin işlevlerinin çeşitlendirilmesi ve sektörün ihtiyaçlarını gözetecek şekilde formüle edilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak Nisan ayında başlayan 4 yıllık yeni görev döneminde daha önce başlattığımız projelerin sürekliliğinin sağlanması temel misyonumuz olmakla birlikte yeni dönemde Türk makinelerini global ölçekte yerel değerler ile tanıtmak planlarımız arasında yer almaktadır. Bir önceki kampanya döneminde ülkemiz içinde başlattığımız ‘Türkiye’de kaliteli makine üretiliyor’un farkında lığını yaratma çabalarımız yeni dönemde küresel bir marka olma yolunda devam edecek. Ancak bunun için, makine sanayimiz için öncelikli gördüğümüz özgün tasarım ve ileri teknoloji faktörlerini bir araya getirmek üzere gerekli mekanizmaları harekete geçirmek ve topyekun bir kalkınma hamlesi başlatmak zorundayız. Kriz sonrası dönem pek çok sanayi sektörü için olduğu gibi makine sektörümüz için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Hedefimiz 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracattan en az 100 milyar dolar pay alabilmektir.

 

RESİM ALTI:

ADNAN DALGAKIRAN

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı