Değerli okurlarımız,

Türkiye’nin Makinecileri, yılın ilk beş ayında, serbest bölgeler dâhil 11,7 milyar dolarlık ihracat değerine ulaştı. Aylık bazda geçen yıla göre değer olarak yüzde 33,5, miktar olarak yüzde 12,7 artış sağlayan sektör, 2,4 milyar dolar ihracata ulaştı. Beş aylık dönemde kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı ise 7 doların üzerine çıktı. Bu artışla birlikte makine sektörü, miktar olarak daha az ihracat gerçekleştirmesine rağmen değer bazında yüzde 11,7’lik artış sağladı. En büyük iki ihracat pazarımız Almanya ve Rusya’da kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 10 dolara yaklaşırken, ABD’ye ihracattaki birim fiyatlar 12,3 dolara kadar yükseldi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında göreve gelen yeni Bakanlar Kurulunun, deneyimli kadrosuyla bu süreci başarılı şekilde yürüteceğine dair güven uyandırdığına dikkat
çeken MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Karavelioğlu da dünyada kabul gören yaklaşım
ve yöntemlerin Türkiye’nin potansiyelini açığa çıkarmakta ne kadar etkin ve ayrıştırıcı olduğunu kanıtladığına dikkat çekerek, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeşil Dönüşüm konusunda ciddi bir altyapı hazırladı; rakip ülke uygulamalarının fevkinde unsurlar

da taşıyan Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Tebliği’nin taslağını kurumlarımızla paylaştı. Gelişmiş ülkelerdeki programları göz önünde bulundurarak uygulamaya sokulacak bu nevi hazırlıkların hızlanarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Gerçekten de yakın dönemde Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından yayımlanan ve başta makine sektörü olmak üzere tüm sanayi kollarını yakından ilgilendiren REACH Tüzüğü
ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına yönelik yasama süreci tamamlanan CBAM Mevzuatı, Türk sanayisinin önümüzdeki dönemdeki en önemli uyum başlıklarını oluşturacak. Her iki düzenlemenin geçiş dönemi 1 Ekim 2023 itibarıyla başlayacakken, Türkiye’nin Makinecileri de bir yandan Ticaret Bakanlığının ikincil mevzuat önerisi ve eklerine ilişkin istişare sürecine katkı vermeye çalıyor, diğer yandan da üyelerinin S-Reyting almaları için gerekli altyapıyı kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, makine alt segmentlerine yönelik ayrıntılı raporlar yayımlamaya da
devam eden Türkiye’nin Makinecileri, son olarak haziran ayında plastik işleme makineleri segmentine odaklandı ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) ile Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) iş birliğinde hazırlanan “Plastik ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu” başlıklı çalışmayı makine sektörü, kamuoyu ve politika yapıcıların bilgisine sundu. Moment Expo’nun “Kapak” sayfalarında incelediğimiz bu rapor, plastik sanayisinde öne çıkan gelişme eksenlerini, çeşitli sektörlerin plastik sanayisi ile ilişkilerini, plastik ve makine sanayisi etkileşimini ve küresel ölçekte gelecek perspektiflerini inceleyerek ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. Bu geniş kapsamıyla raporun, sadece sektör temsilcileri için değil, sanayi sektörünün tamamı için önemli bir içerik sunduğuna inanıyoruz.

Diğer yandan, Moment Expo’nun “Gündem” sayfalarında ise Türkiye’nin Makinecileri’nin yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü faaliyetlere odaklanmaya devam ettik. Haziran ayında düzenlenen ve Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam faaliyetleriyle dikkat çektiği SUBCON ve ITMA Milano fuarlarının yanı sıra Türkiye’deki en kapsamlı sanayi fuarlarından WIN EURASIA ile ilgili izlenimlerimizi “Gündem” sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

Sağlıklı günler ve keyifli okumalar diliyorum,