Makine sektöründe faaliyet gösteren 109 firmanın içerisindeyer aldığı Karaman Organize Sanayi Bölgesi adım adım büyümeye...

Makine sektöründe faaliyet gösteren 109 firmanın içerisindeyer aldığı Karaman Organize Sanayi Bölgesi adım adım büyümeye devam ediyor. Sözkonusu OSB’nin yüzde 32’sini gıdamakineleri sektörü oluşturuyor.“Bisküvinin başkenti” olarak lanse edilen bölgenin yapılanması veihracat yoğunluğu her geçen gün artıyor.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi1990 ile 2001 yılları arasındaSanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Fonlar Yönetmeliği’ne göre faaliyetlerini sürdürdü. 30 Ocak 2001 tarihinde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre,59 sicil numarası ile tescili yapılarak Özel Hukuk Tüzel Kişiliği kazandı. 1989 tarihinde kurulan Karaman OrganizeSanayi Bölgesi’nin kuruluşta 50 hektar olan yüz ölçümü, 1990 yılında Yer Seçim Komisyonu’nun kararları doğrultusunda150 hektar alana çıkartıldı.

Sonradan etrafındaki parsellerinde dahiledilmesi ile bu alan 226 hektar oldu.Yeni yatırımcılara yatırım alanı açmakiçin bölgenin güneyinde 295 hektarlıkbir alan ve ayrıca 40 hektarlık başka biralan daha Müteşebbis Teşekkül tarafından1997 yılı başlarında satın alındı.İmar planı ile parselasyon işlemlerinin tamamlandığı ve yeni genişleme alanınında ilgili bakanlıkça tescil edilerek OSB’nin 561 hektar alana çıkarılması çalışmalarının DPT tarafından onaylandığı bilgisini veren Karaman Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Yasin Ünüvar ile görüştük.Ünüvar; “Bahsigeçen bu kısmın ilk etapta 400 hektarlıkalanı yatırım programına alındı”dedi.

2012 yılının sonunda ülkemizin en çevreci OSB’si olma hedefini taşıyoruz.Arıtma tesisimiz de tamamlanınca bu konuda bir aşama daha geçmiş olacağız.

“BİSKÜVİNİN BAŞKENTİ”

Gıda sanayi, dokuma ve giyim sanayi,soğuk hava tesisi, pişmiş kil ve çimento gereçleri sanayi, orman ürünleri sanayi,meslek-bilim-ölçü-kontrol ve optik donatım, elektrikli makineler sanayi,yem sanayi, kağıt sanayi, madeni eşya sanayi, petrol ürünleri sanayi, tarım alet ve makine imalat sanayi, elektriksiz makineler sanayi, plastik sanayi,basım ve ambalaj, LPG dolum tesisi ve cam sanayi sektörlerine yönelik fabrika ve imalathanelerin bulunduğu Karaman OSB’de halihazırda dokuz bin kişiye istihdam sağlandığının bilgisini veren Ünüvar; “Bölgemizdeki tesisler şu an için yaklaşık yüzde 70 kapasite ile çalışıyor.

Fabrika ve imalathanelerin neredeyse tümü kapasitelerini artırmak için milyon doları bulan yeni yatırımlar yaptı. OSB’mizde çalışacak nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacı hala mevcut. Bunun yanında yeni yatırımcılar için de Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nin kapıları sonuna kadar açık”dedi. “Bisküvinin başkenti” olarak tanınan Karaman’da OSB bünyesinde 99 adet sanayi tesis ve yatırımı olduğunu vurgulayan Ünüvar sözlerini şöyle sürdürdü: “Çoğu dünya çapında marka olan bahsettiğim bu sanayi tesislerinden her yıl milyonlarca dolarlık ihracat yapılıyor.Özellikle bisküvi ve şekerlemeüretimi oldukça fazla”.

“YATIRIMCI İÇİN HER İMKAN VAR”

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı yönünden bir sorun bulunmadığını ve tüm yatırımcılara eşit şartlarda eksiksiz hizmet sağlandığını söyleyen Ünüvar; “OSB’nin düz birarazi üzerinde kurulması, bölge içinde her parsel sınırında su, elektrik, doğalgaz, buhar, pis su hattı ve telefon iledestek hizmetlerinin bulunması bölgeyi yeni yatırımlar açısından tercih edilir kılmaktadır” dedi.

Karaman OrganizeSanayi Bölge Müdürlüğü olarakbölgede yatırım yapan girişimcilere ve yönetimden hizmet talep eden kişi,kurum ve kuruluşlara daha iyi hizmet sunabilmek, hizmet verimliliği vesüratini artırmak amacıyla kurumsalçalışmalar ve personel eğitimlerinisürdürdükleri bilgisini de veren Ünüvar;“Altyapı imkanlarımızı her geçen gün artırarak yatırımcılarımızın dahaiyi ve kaliteli hizmet alabilmesi içinçalışıyoruz.

Bu amaçla OSB içindekiyolları birinci sınıf asfaltla kapladık.Ayrıca dört-altı bar basınçta içme suyukalitesinde 180 lt/sn’ye ulaştık. Herparsel sınırında 34,5 kv elektrik; yineher parsel sınırında dört bar PE boruve 16 bar çelik boruyla doğalgaz ve herparsel sınırında, uygun çapta 200-600milimetre beton boru ile kanalizasyon altyapısına yönelik hizmet veriyoruz”şeklinde konuştu.

“KARAMAN OSB TEŞVİK KAPSAMI İÇİNDE”

Karaman Organize Sanayi Bölgesi‘ndefaaliyette olan parsellerin 96, üretimeara veren parsellerin 13, üretime geçme safhasında olan parsellerin 8,inşaat durumunda olan parsellerin 15,tahsis edilen fakat boş olan parsellerin 69, tahsis edilemeyen boş parsellerin ise 18 olmak üzere toplamda 219 olduğunu söyleyen Ünüvar; “Elektrik altyapı alanında yapılan çalışmalarda 2012 yılında toplam 30 bin metre kablo yeraltına alındı.

2012 yılı Mayıs ayı sonuitibariyle yüzde 60’a yakın bir bölgede kablolar yer altına alındı, bu tarihe kadar 110 bin metre kablo döşemesi yapılıpbitirildi. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2013 yılının sonuna doğrukabloları yer altına alma çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nin su ihtiyacını karşılayan su deposunu güçlendirmek amacıyla suterfi hattı projesini bitirdik. Bu projeyle birlikte sanayicilerimize 24 saat kesintisiz ve düzenli içme suyu sağlandı”dedi. Karaman OSB bünyesinde arsa ücretlendirmesinde metrekarenin 10TL olduğunun bilgisini veren Ünüvar;“Karaman OSB’ye yatırım yapanfirmalar yol, kanalizasyon, su, elektrik,doğal gaz gibi altyapı yatırımlarından faydalanmaktadır.

Ayrıca Karaman TR-52 Bölgesi teşvik kapsamı içerisindeyer alıyor. Bu kapsamda 10 ve üzeri işçiistihdam eden firmaların SGK işverenprim payı hazine tarafından karşılanıyor;fakat bu uygulama 2012 yılındasona erecek. Yeni teşvik sistemindeKaraman 3. Bölge’de yer alıyor; ancakKaraman OSB sınırlarında bulunan sanayiciler 4. Bölge imkanlarından yararlanacak.

Ayrıca Karaman Türkiye’dedeprem riski en az olan bölgelerdenbiri olması sebebiyle güvenli bir yatırımmerkezidir. İç Anadolu Bölgesi veAkdeniz Bölgesi arasında önemli bir köprü görevini üstlenmesi ve Mersin limanına yakınlığı da ihracat açısından büyük avantajlar getiriyor. Tüm bunların yanında Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü personeli hizmet ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışına sahiptir. Bu nedenle yatırımcılarla ilgili her türlü sorun ve formaliteleri süratle çözüme kavuşturmak öncelikli amacımızdır.Biz OSB’mizde her zaman yatırımcının önünün açılmasına gayret gösteriyoruz” dedi.

2012 yılının sonundaülkemizin en çevreci OSB’si olmahedefini taşıyoruz.Arıtma tesisimiz detamamlanınca bukonuda bir aşama daha geçmiş olacağız.

“DAHA ÇOK GIDA SANAYİNE YÖNELİK MAKİNELER ÜRETİLİYOR”

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndemakine üreten çok sayıda fabrikabulunuyor. OSB’de her çeşit gıda makinesinin imal edildiği söyleyen Ünüvar; “Ayrıca gıda sanayinin yan dalları paketleme ve ambalaj sanayine yönelik olarak da üretim gerçekleştirenfirmalar var. Üretim ve ihracı tamamen Karaman OSB bünyesinde yapılan bu makinelere değirmen ve arıtma makinelerini de ekleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALAR HER ALANDA ARTARAK SÜRÜYOR”

Tercihen ısı tüketimi olan yerlerde kullanılan; aynı zamanda bölge ısıtma ağını yararlı ısıyla besleyebilen, elektrik enerjisi ve ısı üretebilen modüler yapılı bir sistem olan kojenerasyon sistemi yapım çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yasin Ünüvar; “Bu sistem kombine ısı ve güç sistemi ilkesine dayanmaktadır.

Geleneksel lokalısıtma sistemleri ve merkezi enerjisantrallerine göre gösterdiği yüksekverimlilik derecesi nedeniyle elektrik üretiminden elde edilen atık ısı doğrudan oluştuğu yerde kullanılır. Elektrik enerjisi verimliliği tesis büyüklüğünden bağımsız olarak yüzde 25 ile yüzde 50arasında değişim gösterebilir. Bölgesel ısıtma sistemde, atık ısı kullanımıyla dahili birincil enerjinin yüzde 80’inden yüzde 90’ına kadarı kullanılabiliyor.

Kojenarasyonlar yüzde 40 oranınakadar birincil enerjiyi tasarruf edebiliyor.Bu çalışmamız dışında yeni satışa çıkan arsalarımızın tamamı satıldı.Yeni parsellerimizde altyapı çalışmaları başladı. Arıtma tesisi yapımı projemiz ise sürüyor. Su terfi hattı projemiz yapıldı. OSB Başkanlığımız ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında profesyonel yeşil saha, tenis kortu basketbol ve voleybol sahaları yapılması için bir anlaşmaya varıldı ve imzalanan bu protokol yapım aşamasına geldi.

Bu anlamda bizim zaman içindeTürkiye’nin en güzel ve en çevreci OSB’si olmak gibi bir hedefimiz de bulunuyor.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)binasının yapımı için OSB Müdürlüğümüzve Mevlana Kalkınma Ajansı (Mevka) bir güç birliğine gittiler. Milli Eğitim Bakanımız Ömer Dinçer’in önerisiyle Karaman OSB olarak birMeslek Lisesi yapmayı düşünüyoruz.Bu okulun yapımı için de arsa tale -binde bulunduk. Eğer bu arsa talep karşılanabilirse, Karaman’da 25bin metrekarelik alanda kurulu bir Meslek Lisesi olacak. Bu hizmetlerin haricinde yine OSB’miz bünyesinde bir 112 Acil Servis istasyonu kurulacak.

Sanayide çalışan personelimizinçocuklarının faydalanacağı bir dekreş açma çalışmamız var. Ayrıcaarıtma tesisi, Karaman OSB’nin enbüyük sorunu ve arıtma tesisi yapmakiçin gerekli fizibilite incelemeleri bitti.Dış ticaretle ilgili ‘Ne kadar destek alabiliriz?’ konusunda eğitim seminerleri düzenledik. Toplu konut yapımında OSB olarak TOKİ ile ortaklaşa bir çalışma için gerekli adımları attık.Daha önce de bahsettiğim gibi tüm bu çalışmalarla 2012 yılının sonunda ülkemizinen çevreci OSB’si olma hedefini taşıyoruz. Arıtma tesisimiz de tamamlanınca bu konuda bir aşama daha geçmiş olacağız.

Doğal gazdan elektrik çevrim santrali kurulumu projemiz ile ilgili çalışmalarımızı ise hız kesmeden sürdürüyoruz. Tüm bu olumlu ve geleceğe yönelik atılımlarımızın haricinde bizleri sıkıntıya düşüren sorunlarlada karşılaşıyoruz. Örneğin; OSB’mize yönelik elektrik alımında uygulanan indirimler kalktı.

Teklifler artık düşük indirim oranlı gerçekleşiyor. Doğalgaz işletmesinde de aynı şekilde bizlere verilen destek ortadan kalktı. Buyönüyle OSB’nin işletme zararlarıyla baş başa bırakıldığını söyleyebilirim. Son olarak da ulaşım ve çevre düzenlemesine yönelik girişimlerimizle çok kısa bir süre içinde ulaşım sorununu da çözerek bu anlamda sanayinin ve sanayicinin çitasını dahada yükselteceğiz” diye konuştu.

OSB’de her çeşit gıda makinesi imal ediliyor.Ayrıca gıda sanayinin yan dalları paketleme ve ambalaj sanayine yönelik olarak da üretim gerçekleştiren firmalar var.

“DAHA ÇOK GIDA SANAYİNE YÖNELİK MAKİNELER ÜRETİLİYOR”

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndemakine üreten çok sayıda fabrikabulunuyor. OSB’de her çeşit gıdamakinesinin imal edildiği söyleyenÜnüvar; “Ayrıca gıda sanayinin yandalları paketleme ve ambalaj sanayine yönelik olarak da üretim gerçekleştiren firmalar var. Üretim ve ihracı tamamen Karaman OSB bünyesinde yapılan bu makinelere değirmen ve arıtma makinelerini de ekleyebiliriz” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR HER ALANDA ARTARAK SÜRÜYOR

”Tercihen ısı tüketimi olan yerlerde kullanılan; aynı zamanda bölge ısıtmaağını yararlı ısıyla besleyebilen, elektrik enerjisi ve ısı üretebilen modüler yapılı bir sistem olan kojenerasyon sistemiyapım çalışmalarının devam ettiğininaltını çizen Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yasin Ünüvar; “Bu sistem kombine ısı ve güç sistemi ilkesine dayanmaktadır.

Geleneksel lokalısıtma sistemleri ve merkezi enerjisantrallerine göre gösterdiği yüksekverimlilik derecesi nedeniyle elektriküretiminden elde edilen atık ısı doğrudan oluştuğu yerde kullanılır. Elektrik enerjisi verimliliği tesis büyüklüğünden bağımsız olarak yüzde 25 ile yüzde 50arasında değişim gösterebilir.

Bölgesel ısıtma sistemde, atık ısı kullanımıyla dahili birincil enerjinin yüzde 80’indenyüzde 90’ına kadarı kullanılabiliyor.Kojenarasyonlar yüzde 40 oranına kadar birincil enerjiyi tasarruf edebiliyor.

Bu çalışmamız dışında yeni satışa çıkan arsalarımızın tamamı satıldı.Yeni parsellerimizde altyapı çalışmaları başladı. Arıtma tesisi yapımı projemiz ise sürüyor.

Su terfi hattı projemizy apıldı. OSB Başkanlığımız ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında profesyonel yeşil saha, tenis kortu basketbol ve voleybol sahaları yapılması içinbir anlaşmaya varıldı ve imzalanan bu protokol yapım aşamasına geldi.

Bu anlamda bizim zaman içinde Türkiye’nin en güzel ve en çevreci OSB’si olmak gibi bir hedefimiz de bulunuyor.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasının yapımı için OSB Müdürlüğümüz ve Mevlana Kalkınma Ajansı(Mevka) bir güç birliğine gittiler.

MilliEğitim Bakanımız Ömer Dinçer’inönerisiyle Karaman OSB olarak birMeslek Lisesi yapmayı düşünüyoruz.Bu okulun yapımı için de arsa talebinde bulunduk. Eğer bu arsa talepkarşılanabilirse, Karaman’da 25 bin metrekarelik alanda kurulu bir Meslek Lisesi olacak. Bu hizmetlerinharicinde yine OSB’miz bünyesinde bir 112 Acil Servis istasyonu kurulacak. Sanayide çalışan personelimizin çocuklarının faydalanacağı bir de kreş açma çalışmamız var.

Ayrıca arıtma tesisi, Karaman OSB’nin en büyük sorunu ve arıtma tesisi yapmak için gerekli fizibilite incelemeleri bitti.Dış ticaretle ilgili ‘Ne kadar destekalabiliriz?’ konusunda eğitim seminerleridüzenledik. Toplu konut yapımındaOSB olarak TOKİ ile ortaklaşa birçalışma için gerekli adımları attık.Daha önce de bahsettiğim gibi tüm buçalışmalarla 2012 yılının sonunda ülkemizinen çevreci OSB’si olma hedefini taşıyoruz. Arıtma tesisimiz de tamamlanıncabu konuda bir aşama daha geçmiş olacağız. Doğal gazdan elektrik çevrim santrali kurulumu projemiz ile ilgili çalışmalarımızı ise hız kesmeden sürdürüyoruz.

Tüm bu olumlu ve geleceğeyönelik atılımlarımızın haricinde bizleri sıkıntıya düşüren sorunlarlada karşılaşıyoruz. Örneğin; OSB’mize yönelik elektrik alımında uygulanan indirimler kalktı. Teklifler artık düşükindirim oranlı gerçekleşiyor. Doğalgaz işletmesinde de aynı şekilde bizlere verilen destek ortadan kalktı. Buyönüyle OSB’nin işletme zararlarıyla baş başa bırakıldığını söyleyebilirim. Son olarak da ulaşım ve çevre düzenlemesine yönelik girişimlerimizle çok kısa bir süre içinde ulaşım sorununu da çözerek bu anlamda sanayinin ve sanayicinin çitasını dahada yükselteceğiz” diye konuştu.

Yasin Ünüvar kimdir?

Karaman’da 1984 yılında doğdu.Elektrik-Elektronik Mühendisi olan Ünüvar, Karaman Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor.

İŞGEM TEKNOKENT ÖNCESİ BİR ÇALIŞMADIR

”İŞGEM binasının yapımının teknokentöncesi bir çalışma olduğunu belirtenÜnüvar; “İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)bünyesinde barındırdığı işletmelere,işletme geliştirme koçluğu, destekağlarına ulaşım, finans kaynaklarınaerişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı,ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilkyıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, işletme kuluçkası veya işletme fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir.

İŞGEM binasının tamamlanması ile üniversite sanayi iş birliğinin artmasını bekliyoruz.OSB’mizde şu anda 50 adet firma ihracat yapıyor. Diğerleri aracı firmalar aracılığıyla ihracat yapmaktadır”dedi.