Balıkesir üniversitesi mühendislik-mimarlık fakültesi makine mühendisliği bölümü taraşndan düzenlenen timak (tasarım, imalat ve analiz kongresi) bu yıl kasım ayında gerçekleştiriliyor. İlki 2006...


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TARAŞNDAN DÜZENLENEN TİMAK (TASARIM, İMALAT VE ANALİZ KONGRESİ) BU YIL KASIM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. İLKİ 2006 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ, SANAYİCİLER VE BİLİM İNSANLARI İÇİN BİR BULUŞMA NOKTASI.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından ilki 2006 yılında düzenlenen Tasarım, İmalat ve Analiz Kongresi (TİMAK) bu yıl Kasım ayında gerçekleştiriliyor. Üniversite-sanayi işbirliği sürecine katkıda bulunarak, ulusal sanayimizde kaliteyi yükseltici gelişmeleri takip etmeyi ve kalitenin arttırılmasına yönelik çözüm önerilerini tartışmaya açmayı hedefleyen TİMAK, modern tasarım, analiz ve imalat tekniklerini kullanarak, kavramsal tasarımdan nihai ürün elde edilinceye kadar gerçekleşen süreçleri ele alan bilimsel çalışmaları; tasarımcılara, imalatçılara, akademisyenlere ve geleceğin mühendislerine tanıtmayı amaçlıyor. Katılımcılarını yurt içindeki üniversitelerinde görev yapmakta olan araştırmacılar ve bilim insanları olan ulusal bir kongre olan TİMAK, ayrıca az sayıdaki sanayici tarafından da izleniyor.

Kongrenin ilkini 2006 yılında gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Oral, “İlk kongre yerel sanayicilerin oluşturduğu Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği ile CAD/CAM firmalarının desteğiyle gerçekleştirilmişti. Kongrenin üç yılda bir düzenlenmesi planlanmıştı. Ancak, 2008 ve 2009 yılında yaşanan küresel kriz nedeniyle sponsor desteği sağlanamadığı için geçen yıl yapılamadı. 11-12 Kasım 2010’da ikincisi yapılacak” diyor.

Tasarım, İmalat ve Analiz Kongresi (TİMAK) bünyesinde yürütmüş olduğunuz çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
Tasarım, İmalat ve Analiz Kongresi (TİMAK) için çalışmalara henüz yeni başladık. İlk olarak kongre düzenleme kurulu oluşturuldu. Şu anda Bilim Kurulu oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu aşamayı tamamladıktan sonra sponsor arayışların girilecektir. Sponsorluk için makine mühendisleri odası, CAD/CAM firmaları, makine sektöründe yer alan firmalar ve benzeri kuruluşlar ile görüşülecektir.

Kongrenin içeriğinden bahsedebilir misiniz?
Düzenlenen kongrenin amaçları şu şekilde sıralanabilir: Üniversite-sanayi işbirliği sürecine katkıda bulunmak. Ulusal sanayimizde kaliteyi yükseltici gelişmeleri takip etmek ve kalitenin arttırılmasına yönelik çözüm önerilerini tartışmaya açmak. Modern tasarım, analiz ve imalat tekniklerini kullanarak, kavramsal tasarımdan nihai ürün elde edilince ye kadar gerçekleşen süreçleri ele alan bilimsel çalışmaları; tasarımcılara, imalatçılara, akademisyenlere ve geleceğin mühendislerine tanıtmak. Yeni tasarım ve imalat konseptlerinin tanıtımı ile sanayici, akademisyen ve geleceğin mühendisleri arasında bilgi akışını sağlamak.
Ürün geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çözümler üretmek. Üretim yapan işletmelerde AR-GE bilincini geliştirmek.
TİMAK, ulusal bir kongredir. Bu nedenle katılımcılar yurt içindeki üniversitelerinde görev yapmakta olan araştırmacılar ve bilim insanlarıdır. Ayrıca bu çalışmalar az sayıda sanayici tarafından da izlenmektedir. Kongrenin ilkini 2006 yılında gerçekleştirdik. İlk kongre yerel sanayicilerin oluşturduğu Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği ile CAD/CAM firmalarının desteğiyle gerçekleştirilmişti. Kongrenin üç yılda bir düzenlenmesi planlanmıştı. Ancak, 2008 ve 2009 yılında yaşanan küresel kriz nedeniyle sponsor desteği sağlanamadığı için geçen yıl yapılamadı. 2010 Kasımı’nda ikincisi yapılacak.

Türkiye makine sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özellikle küçük ölçekli işletmelerde üretim faaliyetleri, hala tecrübelere dayalı olarak, atadan öğrenildiği şekilde yapılmakta. CAD/CAM sistemlerinden yararlanma düzeyi genellikle tasarım aşamasında kalmaktadır. Ürünle ilgili dayanım hesapları ve optimizasyon çalışmaları için bilgisayar destekli sistemlerden yararlanma yüzdesi çok az düzeydedir. Bu işlem kaynakların verimsiz kullanılmasına neden olmaktadır. Küçük ölçekli işletmelerin bilişim teknolojilerinden yararlanmasının sağlanması gerekir. Bu konuda uygulanabilir politikalar üretilmesi gerekiyor. Genel olarak bakıldığında ise; Türkiye'de yapılamayacak bir makine ve sistem olmadığı çok rahat söylenebilir. Türkiye'de yapamama değil, satamama sorunu var. Özellikle ihracatı n arttırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilerek satamama sorununun üstesinden gelinmesi gerekiyor.

Daha önceki TİMAK kongrelerinde sunulan bilimsel çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Bu sene düşünülen çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
TİMAK ’06 da yer alan bildiri konuları; Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, Talaşlı İmalat, Bilgisayar Destekli Analiz, Bilgisayar Tümleşik İmalat Sistemleri, Makine Tasarım ve İmalatında Akıllı Sistemler, İleri Tasarım ve Üretim Teknikleri, Mekanik Sistemlerin Tasarımı, Modellenmesi ve Analizi, Hızlı Prototipleme, Optimizasyon, Malzeme Teknolojileri ve Malzeme Seçimi, Robotik, Mekatronik gibi alanlarda yer almıştır. TİMAK'06’da sunulan bildiriler, danışma kurulumuzda yer alan hakemlerin raporları dikkate alınarak belirlenmiştir. Katkıları nedeniyle hakemlerimize teşekkür ederiz. 2010 yılında planlanan kongre yine aynı çerçevede gerçekleştirilecektir.

Türkiye'deki sanayi-üniversite işbirliğini değerlendirebilir misiniz?
Üniversite-sanayi işbirliği konusunda maalesef olması gereken noktanın çok gerisindeyiz. Günümüze kadar bireysel çabalar haricinde üniversitelerle sanayi arasında kurumsal ilişki kurulması mümkün olmamıştır. Bunun nedenlerinin ciddi olarak sorgulanması gerekiyor. Öncelikle, üniversiteler sanayinin Ar-Ge’si konumunda olabilirdi. Üniversitelerde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yerli teknolojinin geliştirilmesi doğrultusunda yapılmadığı, bu çalışmaların sanayideki gelişimi destekleyici yönde olmadığı sürece bu işbirliğinin oluşması mümkün değildir. Bu iş birliğinin sağlanması için öncelikle bilim politikalarımızın ulusal teknolojiyi geliştirmek üzerine kurulması gerekir.

Yine üniversiteniz tarafından düzenlenen CAD-CAM Günleri, daha önce yapıldığı gibi TİMAK'la aynı dönemde mi yapılacak? CADCAM günlerinin içeriğinden bahsedebilir misiniz?
Makine tasarım ve imalatı alanındaki bilişim teknolojilerinin çeşitliliği nedeniyle, bu sektörde yer alan yazılımların daha yakından incelenmesini sağlamak ve mühendislik hizmetlerindeki kalitenin arttırılması amacıyla Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından 2004 yılında CAD-CAM Günleri etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu etkinliğin amacı; Tasarım ve İmalat sektöründe yazılım ve donanım alanlarındaki son gelişmeleri tanıtıp, kullanımını yaygınlaştırmaya katkı sağlamak, CAD-CAM sektöründeki son gelişmeleri sanayici, mühendis ve mühendislik öğrenimlerini sürdüren öğrencilere tanıtarak yeni bir vizyon kazanmalarına yardımcı olmaktır. CAD-CAM Günleri'04 adıyla anılan etkinlikler beş gün sürmüş ve sanayici öğrenci, sanayici-öğretim elemanı ve CAD-CAM sektörü-sanayici arasında bilgi akışı sağlamış ve bu kongrenin çekirdeğini oluşturmuştur. TİMAK, CAD/CAM günlerinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. İkincisini gerçekleştirmeyi planladığımız Tasarım İmalat Analiz Kongresi (TİMAK) ve CAD-CAM Günleri '10 etkinlikleri; eş zamanlı olarak yürütülecektir.

Eklemek istedikleriniz?
TİMAK ve CAD/CAM Günleri etkinliklerimiz bir şenlik havasında geçecektir. Etkinliklerin, geleceğin mühendisleri, sanayiciler ve bilim insanları için bir buluşma noktası olacağını söyleyebiliriz. Etkinliklere katkı sağlayan tüm kuruluşlara, bilim insanlarına ve gözbebeklerimiz öğrencilerimize şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ali Oral
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

TİMAK ve CAD/CAM Günleri etkinliklerimizin, geleceğin mühendisleri, sanayiciler ve bilim insanları için bir buluşma noktası olacağını söyleyebiliriz.