MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (MAİB) TARAFINDAN AÇIKLANAN KONSOLİDE VERİLERE GÖRE, 2023 YILI SONUNDA TÜRKİYE’NİN SERBEST BÖLGELER DÂHİL TOPLAM MAKİNE İHRACATI 28,2 MİLYAR DOLAR OLDU. DÜNYA MAKİNE İHRACATININ YÜZDE 1 DARALDIĞI BİR YILI ARTIŞLA KAPATTIKLARINA DİKKAT ÇEKEN MAİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI KUTLU KARAVELİOĞLU YENİ YIL HEDEFLERİNİ 30 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRLEDİKLERİNİ BELİRTEREK, “AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI İLE ENTEGRASYONA ERKEN BAŞLADIĞIMIZ İÇİN BU KONUDA DOĞU’DAKİ RAKİPLERİMİZDEN HAYLİ AVANTAJLI DURUMDAYIZ. GÜN GEÇTİKÇE DAHA BELİRGİN HALE GELEN BU AVANTAJIN SEKTÖRÜMÜZE YATIRIM ÇEKMEK KONUSUNDA ÖNEMLİ FAYDALARI OLACAĞINI DA BEKLEMELİYİZ.” DEDİ.

Makine İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan makine imalat sanayisi konsolide verilerine göre, sektör 2023 yılı sonunda serbest bölgeler dâhil ihracatını önceki yıla göre yüzde 11 artırarak 28,2 milyar dolara taşıdı. Yıl boyunca makine ithalatı yatay seyreden Almanya’ya yapılan ihracat yüzde 7,6 artışla 3,5 milyar doları bulurken, en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülke olan Rusya’dan elde edilen gelir yüzde 68,3 artarak 3 milyar dolara yaklaştı. Makine ihracatının 1 milyar dolar üzerinde seyrettiği ABD, İtalya ve Birleşik Krallık’ta da yüzde 10’a varan artışlar sağlanırken, en fazla ihracatı yapılan üç ürün grubu evsel ve endüstriyel soğutma makineleri, içten yanmalı motor ve aksamları ile inşaat ve madencilik makineleri oldu; takım tezgâhları ihracatı ise yüzde 15,3 artarak 1,5 milyar dolar eşiğine ulaştı. Sektörün kilogram başına ihraç fiyatı ortalaması da 6,2 dolardan 7,2 dolara yükseldi. 

“EN YETKİLİAĞIZLARDAN GELEN KATMA DEĞER VURGUSU CESARET VERİCİ”

Dünyada merkez bankalarının parasal sıkılaşma politikalarının gölgesinde geçen 2023’ün son sanayi PMI göstergelerinde, küresel makine siparişlerindeki düşüşün belirgin olduğuna dikkat çeken MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye’de makinecilerin rakip ülkelerden yıl boyunca pozitif yönde farklılaştığına işaret ederek şunları söyledi: “Dünyada makine teçhizat sanayisi üretiminin yüzde 1’e yakın, makine teçhizat yatırımlarının ise yüzde 2,5 kadar küçüldüğü 2023 yılının ilk üç çeyreğinde, Türkiye’de aynı veriler sırasıyla yüzde 9,4 ve yüzde 11,5 artış gösteriyordu. Dünya mal ihracatının yüzde 5, makine ihracatının yüzde1 daraldığı tahmin edilen yılı, Türkiye’nin Makinecileri küresel ihracattan aldığı payı yüzde 1,2’ye yaklaştırarak kapattı. Ana pazarımız Avrupa’nın son çeyrekte frene basmış olmasının veya ikinci büyük pazarımız olan Rusya’ya yaptırımların giderek sıkılaşmasının gelecek yıla etkilerini henüz kestiremesek de istikrarlı yükselişimizin süreceğine inanıyoruz. 30 milyar dolar ihracat hedefi de koyduğumuz yeni yıla dair planlarımızda başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlarımız olmak üzere, en yetkili ağızların makine ve katma değeri yüksek diğer sektörlerimizin kabiliyet ve başarılarını görülür hale getiren demeçlerinden cesaret alıyoruz. Makine sektörünün başarısına yapılan bu vurgular, teknoloji geliştirmekte ne kadar mahir olduğumuzu rakamlarla ortaya koyarak ithalata bağımlı bir ülke olduğumuz propagandalarını da çürütmüş oluyor.” 

“AB’NİN KÜRESEL TİCARETTE GERİLEMESİNİN NETİCELERİÖNEMLİ OLUR”

 Karavelioğlu, Türkiye’ninen büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği’ndeki belirsizliklerin, sektörün dış ticaret  performansı üzerindeki etkilerine de değinerek, “Avrupa’da yüksek faizler kadar son dönemde sanayi gündemindeki temel bir belirleyen de Yeşil Mutabakat süreciyle ortaya çıkan entegrasyon sorunlarıdır. AB’nin büyüklük ve satın alma gücü gibi konulardaki yüksek cazibesine rağmen, birçok ekonomik bölge AB ile serbest ticaret anlaşması imzalamak konusunda giderek mütereddit hale geliyor. Başlangıçta Avrupalı işletmelerin küresel rekabetçiliğini korumak ve geliştirmek üzerine inşa edilen AYM’nin dayattığı sosyal ve çevresel ilkeler kendi iş dünyasını zora iterek, normların daha gevşek olduğu ABD ve Çin’deki imalatçılarının önünü açıyor. Avrupa Birliği’nin küresel ticarette zemin kaybetme ihtimali, ticaretinin büyük bölümünü bu bölgeyle yapan Türkiye’yi de düşündürmeli.” dedi. 

“AYM UYUMUNDAKİ BAŞARI YABANCI YATIRIMCI İÇİNCAZİBE YARATIR”

İkiz dönüşümün merkezinde makine sanayisindeki yenilikçi gelişmelerin yer aldığına ve Avrupa’daki regülasyon süreçleri tamamlandığında uyum sağlayan ülke ve işletmelerin önünün çok daha açık olacağına da dikkat çeken Karavelioğlu, şunları belirtti: “Avrupa sanayisi, yeşil ticaret ve dijitalleşme konusunda sayılamayacak kadar çok düzenlemeyle karşı karşıya. Makine sektörü de yapısı gereği küçük ve orta ölçek işletmelerden oluştuğu için, Avrupa’daki makineciler devasa sorumlulukları yerine getirmekte zorlanıyorlar. Tedarikçilerinin sorumluluğunu nasıl taşıyacaklarını dahi bilemeyen imalatçılara, müşterilerinin sorumluluğunun yüklenmesi de an meselesi. Başta Uzak Asya ve Doğu Avrupa olmak üzere daha az rekabet gücüne sahip olan ülkeler de Avrupa ile ticarette büyük riskler yaşıyorlar. Biz, kamu özel iş birliği içinde entegrasyona erken başladığımız için, bu konuda Doğu’daki rakiplerimizden hayli avantajlı durumdayız. Gün geçtikçe daha belirgin hale gelen bu avantajın sektörümüze yatırım çekmek konusunda önemli faydaları olacağını da beklemeliyiz. Bunu koruyabilmenin yolu, en başta inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürebilir kılmaktan, yani makine sektörüne yönelik desteklerin sektörün KOBİ yapısıyla uyumlu biçimde çeşitlenip yaygınlaşmasından geçiyor. Bir diğer önemli mesele ise faaliyet ortamının kayıt dışı ve haksız rekabet unsurlarından izole edilerek, yerli yabancı bütün yatırımcılar için güvenli hale getirilmesidir.” 

“ÇİN VE HİNDİSTAN’DAN MAKİNE AKIYOR”

 TradeMap verilerine göre, üçüncü çeyrek itibarıyla yurt dışından en fazla makine satın alan 30 ülke içinde ithalatı en çok artanın yüzde 23 ile Türkiye olduğunun altını çizen Karavelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye 2023’ü, pandemi öncesi 2019’la kıyaslandığında makine teçhizat yatırımını yüzde 70, tonaj olarak makine üretimini yüzde 66, makine ihracat gelirini yüzde 43 artıran bir ülke haline gelerek kapattı. Dünya ortalamalarının beş misline yakın bu performans verileri bizi küresel sektörün parlayan yıldızı yapmakla birlikte, makine ithalatımız da yüzde 85 artışla 45 milyar dolara ulaştı. Hem ithalatta hem de ihracatta ikinci sıradaki mal grubu olan makinelerden 17 milyar dolar açık verir hale geldik. İthalat rejiminde yapılan güncellemeleri dikkatle takip ediyor ve destekliyor olmakla birlikte, Teşvik Mevzuatının oluşturduğu arka kapıların kapatılması ve İlave Gümrük Vergilerinin mütekabil seviyelere çekilmesi yönündeki taleplerimizde ısrarcıyız. 2023’te makine ihracatı yüzde 10’a yakın gerileyen Çin’den yüzde 22 artışla 12 milyar dolarlık makine ithal etmemiz, benzer şekilde fevkalade agresif metotlarla küresel pazarda karşımıza çıkan Hindistan’dan yüzde 26 artışla 1,2 milyar dolarlık makine satın almış olmamız, sadece sektörümüz için değil Türk sanayisi için de geleceğe yönelik riskler getiriyor. Bu iki ülkeye satabildiğimiz makinelerin tutarının toplamda 400 milyon doları dahi bulamamış olması, yani yıllardır bu tek yönlü ticareti sürdürüyor oluşumuz, ne elim bir haksızlıkla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. 12’nci Kalkınma Planı’nda sektörümüzün desteklenmesine yönelik olarak vadedilen bütün tedbirler çok önemli olmakla birlikte, niteliksiz malların piyasaya arzını engelleyecek olanların bir an evvel hayata geçmesini, Türkiye’ninçok daha güçlü bir Ar-Geve teknoloji ekosistemine kavuşması bakımından elzem görüyoruz.”