Dünya makine üretiminin yüzde 51’i Uzakdoğu’da gerçekleştiriliyor.Türk makine üreticileri ise Uzakdoğu pazarına ...

Dünya makine üretiminin yüzde 51’i Uzakdoğu’da gerçekleştiriliyor.Türk makine üreticileri ise Uzakdoğu pazarına arzulanan oranda makine satamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri haksızrekabettir. Ülkeler kendi üreticilerini korumak, mevcut ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamak için korumacı politikalar uyguluyor. EğerÇin’e ve Hindistan’a makine satmak isterseniz yüzde 30’a kadar varan gümrüklerle karşılaşıyorsunuz. Ama Çin ve Hindistan yüzde3’lük gümrük oranıyla makinelerini Türkiye pazarında satabiliyor.Türk makine üreticisinin dünyanın yüzde 51’ine yapacağı ihracatın kapıları baştan kapanıyor. Bu adaletsizliğin Dünya Ticaret Örgütü veAB nezdinde mutlaka irdelenip, bir çözüme kavuşturulması gerekiyor.Uzakdoğu pazarındaki ucuz işçilikle mücadele edilemediği,sanayi yüksek katma değerli ürün geliştirip ihracata yönelemediği için ithalat ve ihracat oranlarında ciddi fark oluşuyor. Türkiye’ninyüksek katma değerli üretim yapabileceği sektörlerin başındamakine sanayisi geliyor. 2023 yılında 100 milyar dolar ihracat hedefleyen bir sektörüz. Siyasetçisiyle, üreticisiyle, tüccarıyla birdeğişime ve planlamaya ihtiyacımız var. Stratejik eylem planındaki hedefleri yerine getirmemiz gerekiyor. Birbirimizle aynı ürünleri yapıp, bunları pazarlamaya çalışarak sektörü geliştiremeyiz. Birlikte hareket etmeli ve sağlıklı bir strateji belirlemeliyiz. Türkiye’nin 27 milyar dolara yaklaşan makine ithalatının 20 milyar dolarlık kısmını yerli makineciler üretebildiği halde ithal ediliyor. Türkiye, makine ithalatının yüzde 70’ini iç piyasadan rahatlıkla karşılayabilir. Sektör olarak referans firmalar oluşturmamız lazım. Ülkemizde her konuda uzmanlaşmış firmalarımız mevcut. Bunları destekleyerek referans firmaların oluşturulmasını sağlamalıyız. Referans firmaları büyütmeyi hedefleyelim çünkü ancak bu şekilde gelişebiliriz. Dünyada liderlik mücadelesinin artık teknoloji üzerinden yapıldığı unutulmamalıdır. Türkiye, maalesef başkalarının teknolojisini kullanarak üretim yapmayı sürdürüyor. Makine üreticileri olarak bu sorunumuzla ilgili özeleştiri yapmalı, çözüm yollarını tartışmalıyız.