TÜRKİYE’DE SUYUN YÜZDE 40’I FİZİKİ SEBEPLERDEN DOLAYI KULLANICILARA ULAŞMADAN ŞEBEKELERDE KAYBEDİLİYOR. BU DA YAKLAŞIK 2 MİLYAR M3 TEMİZ SUYA YANİ YAKLAŞIK 30 MİLYON KİŞİNİN BİR YILLIK SU İHTİYACINA KARŞILIK GELİYOR.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan bir rapora göre Türkiye, yılda kişi başına düşen 1.519 m3’lük su miktarı ile “su sıkıntısı çeken” bir ülke olarak tanımlanıyor. Pompa sektörünün yarım asırlık lider firması Masdaf’ın Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç ise Türkiye’de su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için yüzde 40’ı şebekelerde kaybedilen suyun kazanılması konusunda atılması gereken adımlar olduğunun altını çiziyor.“Barajlarda bulunan ham su, iletim hattıyla arıtma tesislerine oradan haznelere ve şebekeler yardımıyla da evlerimize ulaşıyor. Ancak Türkiye’de suyun yüzde 40’ı fiziki sebeplerden dolayı şebekelerde kaybediliyor. Bu da yaklaşık 2 milyar m3 temiz suya yani yaklaşık 30 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacı-na karşılık geliyor.” diyen Yırtmaç’a göre su kaynaklarını doğru yönetmek ve suyun kullanıcılara ulaşmadan kaybolmasını önlemek konusunda yerel yönetimlere de önemli roller düşüyor. Çünkü yerel yönetimler, suyu evlere taşıyan şehir şebekelerini doğru sistemlerle yöneterek bu kayıpların önüne geçebilir. Bu kapsamda şebeke suyunu basınçlandırmak için kullanılan pompalar ile suyu taşıyan boruları doğru seçmek ve bakımlarını ihmal etmemek gerekiyor.

ESKİ POMPALARYÜZDE 40 DAHA FAZLA ENERJİ TÜKETİYOR

İdeal verimlilik seviyesinin yüzde 20 altında çalışan eski ve yıpranmış pompalar su israfının yanı sıra enerji israfına da neden oluyor. Çünkü aynı hacimde su pompalamak için yüzde 40 daha fazla enerji tüketiyor. Bu nedenle eski pompa sistemlerini, yüksek verimli ve elektronik olarak kontrol edilen yeni pompalarla değiştirmek gerekiyor. Yenilenen sistem hem iki yıl içinde kendini amorti ediyor hem de yüzde 40 daha az enerji tüketiyor.

AKILLI POMPA TEKNOLOJİLERİYLE DOĞRU BASINÇLANDIRMA YAPILMALI

Şehir şebekelerindeki kayıpları önlemek için yalnızca akıllı pompa teknolojileri ile suyu basınçlandırmakda yeterli değil, bir diğer önemli parametrenin de şehir şebekelerinde kullanılan borular olduğu söylenebilir. Eğer sistemdeki borular eski ve yıpranmış ise patlama veya delinme gibi sorunlar yaşanabiliyor.Borularda yaşanan patlama veya delinmenin nedenlerinden bir diğeri ise uzun boru hatlarındaki kayıpları karşılamak amacıyla şebekenin çıkış noktalarına yerleştirilen pompalardaki basınçların yüksek tutulması oluyor. Vahdettin Yırtmaç, “Bu nedenle altyapı sistemlerini bir bütün olarak değerlendirip, mühendislik hesaplamalarını doğru yapmak gerekiyor. Kullanım ömrü 10 yılı aşan pompaları, akıllı pompa teknolojileriyle yenileyerek doğru basınçlandırma yapmak, kaçakları tesit edip boruları yenilemek şebekelerden kaynaklı su israfını önleyecek bir çözüm olacaktır.” değerlendirmesinde bulunuyor.Su teknolojileri konusunda Masdaf’ın ürün ve çözümlerine, burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.